Przedświąteczne spotkanie dyrektorów placówek oświatowych

Tradycyjnie w Wielki Wtorek czyli 16 kwietnia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się przedświąteczne spotkanie Biskupa Kieleckiego z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu Miasta Kielce.

Organizatorem spotkania był Wydział Katechetyczny, spotkaniu przewodniczył  Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Marcin Różycki, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Dyrektor SODM i DN Barbara Dziedzic. Z zaproszenia skorzystało również 55 dyrektorów kieleckich placówek oświatowych.

Po powitaniu zaproszonych gości przez Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. dr. Karola Zegana, grupa teatralna z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki zaprezentowała spektakl pt: „Dopóki mamy twarze”.

Następnie zaproszeni goście spotykali się przy wspólnym posiłku w refektarzu kleryckim. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski pobłogosławił pokarmy i złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne. Również życzenia świąteczne złożył Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Wszyscy zaproszeni goście dzięki życzliwości Dyrektora Wydawnictwa Jedność ks. Leszka Skorupy otrzymali upominki książkowe.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO