Rekolekcje: Jezus Sługa Jahwe

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na Rekolekcje Jezus Sługa Jahwe (lectio divina) prowadzone w dniach 28 lutego - 1 marca 2020 r. w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła.

JEZUS SŁUGA JAHWE
(Życie i śmierć zapowiedziane)

„Oto mój Sługa” (Iz 42,1): kto jest owym Sługą Boga? „O kim to prorok mówi: o sobie, czy też o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie” (por. Dz 8,26-39).

Podejmując nasz rekolekcyjny temat, spróbujemy w świetle Słowa Bożego z Księgi Izajasza (42,1-7; 49,1-7; 50,4-9; 52,13 ? 53,12), ukazać życie i śmierć Jezusa, które zostały zapowiedziane proroczo w czterech Pieśniach mówiących o Słudze Jahwe: tajemniczej postaci Mesjasza pokornego, cierpiącego mękę i śmierć, Odkupiciela wszystkich ludzi z niewoli zła i grzechu.

Czytając Pieśni o Słudze Bożym, będziemy dogłębnie rozważać o życiu i śmierci Jezusa: to, co prorok napisał w połowie VI wieku przed Chrystusem, spełniło się całkowicie w wydarzeniach, jakie się złożyły na los Mesjasza ukrzyżowanego – Zwycięzcy, ponieważ stał się Ofiarą.

Jezus był zmuszony przemyśleć własne najgłębsze powołanie w świetle tych Pieśni, przejmując je na siebie jako formę własnego życia: do tego stopnia, że również w ich świetle interpretował własną śmierć.

Było to życie i śmierć, które zostały zapowiedziane jako powołanie Sługi Bożego z woli Boga, ale też należało je odkryć jako osobiste powołanie i zgodzić się na nie, aby wypełnić wolę Boga: zbawienie wszystkich ludzi?

Termin: 28 lutego - 1 marca 2020 r.
Rozpoczęcie: piątek: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: niedziela: g. 13.00

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce

Kontakt:
tel.: 606-124-328; 41-368-57-03;
e-mail r.missio@complex.com.pl

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl