Rekolekcje w Koinonii

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na Rekolekcje Jezus i Samarytanka „Daj Mi pić (J 4,7) prowadzone w dniach 11-13 października 2019 r. w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła.

Cel: Poprzez rozważania Ewangelii wszyscy jesteśmy wzywani, aby pójść do studni w Sychar i słuchać słów Jezusa, który pragnie rozmawiać z nami. Nasze pragnienia i oczekiwania spotkają się z pragnieniem Jezusa, aby nawiązać komunię z nami, byśmy nie mieli w sobie lęku przed Bogiem i obaw przed spotkaniem z Nim w wieczności.

Przy „studni Słowa Bożego”, wszyscy jesteśmy spragnieni i żebrzący. Ten, kto będąc chrześcijaninem już poznał czym jest woda potrzebna dla prawdziwego życia, ten ma obowiązek i misję: wskazać innym, gdzie jest „źródło wody żywej”.

Rozważając Słowo Boże, mówiące o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii, utwierdzamy się w przekonaniu, że każdy chrześcijanin jest wezwany, by stać blisko „studni Słowa Bożego”, by tym, którzy tam przybędą umożliwić spotkanie z Jezusem, aby i oni mogli otrzymać Ducha Świętego, „dar wody żywej”, dającej życie.

Każdy, kto w czasie chrztu otrzymał dar Ducha Świętego, „źródło wytryskujące ku życiu wiecznemu”, powinien słuchać w sobie, we własnym wnętrzu (sercu) tego, co mówi Duch Święty. Samarytanka reprezentuje nas wszystkich, z naszym pragnieniem miłości (por. Rz 5,5) i naszymi poszukiwaniami miłości na złych drogach grzechu. Z jakich źródeł (studni) pijemy? Gdzie szukamy miłości i życia? Gdzie i w jaki sposób uwielbiamy Boga?

Spróbujemy razem odpowiedzieć na te i inne pytania.

Rozpoczęcie: piątek: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory). Zakończenie: niedziela: g. 13.00. Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce

Kontakt:
tel.: 606-124-328; 41-368-57-03

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie:
r.missio@complex.com.pl