Rektor KUL: Zróbmy narodowy rachunek sumienia

„Świętując zbliżające się stulecie odrodzenia Polski, nie zaniedbujmy obowiązku dokonania starannego narodowego rachunku sumienia” – zachęca w liście z okazji świąt Wielkanocy ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jak co roku w Poniedziałek Wielkanocny w wielu polskich parafiach odczytywany jest list rektora lubelskiej uczelni. Tego też dnia tradycyjnie organizowana jest zbiórka na wsparcie działalności KUL.

Ks. prof. Dębiński przypomina o zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „Polacy, przywołując często proroctwa wielkiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, porównywali wydarzenia tego pamiętnego roku do zmartwychwstania, do powstania z grobu niewoli” – przypomina rektor.

„Świętując zbliżające się stulecie odrodzenia Polski, nie zaniedbujmy obowiązku dokonania starannego narodowego rachunku sumienia. Wdzięczni Opatrzności za łaskę życia w wolnym państwie, pytajmy samych siebie: czy na co dzień traktujemy je jako dobro wspólne?” – zachęca rektor KUL.

Cytując wypowiedź św. Jana Pawła II, autor listu zwraca uwagę na wkład lubelskiej uczelni w rozwijanie kultury chrześcijańskiej w naszym kraju w ciągu ostatniego wieku.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.

W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

Wieloletnim profesorem KUL był ks. prof. Karol Wojtyła, który w 1954 r. został zaproszony przez Uniwersytet do prowadzenia wykładów z etyki.

tekst za: ekai.pl

Przeczytaj: List Rektora KUL na Poniedziałek Wielkanocny