Rok Święty Miłosierdzia

8 grudnia 2015 r. - 20 listopada 2016 r.

Rok Święty Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 r. otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, a zakończy się 20 listopada 2016 r., wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Drzwi Święte zostaną także otwarte w 3 pozostałych bazylikach większych: św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz św. Matki Bożej Większej. Obrzęd ten oznacza otwarcie dla wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia.

Mottem Roku Jubileuszowego są słowa z Ewangelii według św. Łukasza (6, 36) „Miłosierni, jak Ojciec” („Misericordes sicut Pater”). Logo przedstawia Chrystusa, który jako dobry Pasterz dźwiga zagubionego człowieka.

Ojciec Święty pragnie, „aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne".

Pragnie również, aby „jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”.

W związku z tym papież Franciszek wydał również specjalne rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia.

___________________

___________________

Oficjalny portal Roku Świętego Miłosierdzia

Bulla Papieża Franciszka zapowiadająca Rok Święty

List Papieża Franciszka dotyczący odpustów w Roku Świętym

Modlitwa Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia

Słowo Biskupa Kieleckiego na Adwent

Dekret ustanawiający kościoły jubileuszowe

Dekret w sprawie mozliwości uzyskania odpustu

Kapłański „Dzień Miłosierdzia”

Propozycje duszpasterskie z kościołów jubileuszowych

Warto przeczytać - Propozycje modlitw

___________________

Realizacja: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"