Rozpoczęły się Wiosenne Spotkania Formacyjne Kapłanów

W dniach 12-14 kwietnia 2018 r. kilkudziesięciu kapłanów naszej diecezji, wyświęconych w latach 2003-2007 i innych, wzięło udział w Dniach Formacji Kapłańskiej. Seminarium formacyjne odbyło się w gmachu Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. Spotkanie to zainaugurowało cykl tegorocznych spotkań młodych kapłanów – duszpasterzy w ramach formacji stałej prezbiterów.

Na zaproszenie bp. Andrzeja Kalety – dyrektora Wydziału ds. Prezbiterów Kurii Diecezjalnej w Kielcach, ćwiczeniom tym przewodniczył o. dr Kazimierz Fryzeł ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów). Ojciec Fryzeł jest teologiem, wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie. Jest znanym i „branym” rekolekcjonistą, wykładowcą „Szkoły spowiedników” a także współpracownikiem kwartalnika „Homo Dei”. W czasie spotkania czcigodny referent w swoich wykładach podejmował m.in. takie tematy jak: „Trudności i przyczyny kryzysów w przeżywaniu i celebrowaniu Sakramentu Pojednania”, „Pedagogia dialogu z penitentem w czasie celebrowania Sakramentu Pojednania” czy też „Kwalifikacje spowiednika w dzisiejszej rzeczywistości”. Po każdym wykładzie była możliwość zadawania pytań jak również wspólnej dyskusji.

W drugim dniu Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Kielecki Jan Piotrowski. – „Drodzy Bracia Kapłani! Nie myślcie w tym czasie o swoich parafiach, o wcześniejszych wyjazdach, o wycieczkach, ale niech to będzie czas refleksji nad swoim kapłańskim życiem” – zachęcał księży bp Piotrowski. Podczas śniadania ksiądz biskup zaśpiewał piosenkę w jednym z dialektów, których używa się w Afryce. 

Natomiast w czasie warsztatów prowadzonych przez Agnieszkę Sprzęczka – Piłacik, pedagoga z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jak również doradcę metodycznego z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, księża mogli zapoznać się z podstawami teologicznymi i psychologicznymi dialogu międzyosobowego. W ramach warsztatów podejmowane były tematy związane z relacjami nauczyciel – uczeń w aspekcie pedagogicznym oraz kwestie dojrzałości osobowej i chrześcijańskiej we współdziałaniu z uczniem jak również przedstawione zostały możliwe zagrożenia wartości sakramentu pokuty i pojednania ze strony niektórych systemów psychologicznych.

„Apostoł Paweł skierował do Tymoteusza słowa przypomnienia: Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają (1 Tm 4,14-16). Te słowa Apostoła Kościół odnosi do formacji stałej kapłanów, będącej wyrazem troski o „charyzmat Boży” otrzymany w sakramencie święceń (zob. PDV 70). Na mocy sakramentu prezbiter zostaje upodobniony do Jezusa, Głowy i Pasterza Kościoła, naznaczony nieusuwalnym znamieniem sługi Chrystusowego i wprowadzony w nieodwracalny stan życia, obejmujący całą jego egzystencję. Łaska sakramentalna, którą prezbiter zostaje napełniony, pozwala mu uobecniać Jezusa Chrystusa w świecie, jednoczyć się z Nim w zbawczym słowie i działaniu oraz w Jego pasterskiej miłości. Ta wyjątkowa relacja między Synem Bożym a prezbiterem jest nadprzyrodzonym darem, który należy nie tylko przyjąć z wdzięcznością, ale i odpowiedzialnie rozwijać. Stąd też wynika konieczność stałej formacji prezbiterów”.

Przez najbliższe dwa weekendy kolejni księża naszej diecezji będą uczestniczyć w podobnych spotkaniach formacyjnych, które wpisują się w tzw. permanentną formację kapłanów.

Ks. Krzysztof Tkaczyk

Foto: Ks. Krzysztof Tkaczyk