Rycerze pielgrzymowali na Świętokrzyską Kalwarię

Około 400 osób, przybyłych z kilkudziesięciu parafii diecezji kieleckiej oraz goście z innych diecezji wzięło udział w XXI Pielgrzymce Pokutnej Rycerstwa Niepokalanej do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy. Modlitwie pielgrzymów przewodniczyli Biskup Kielecki Jan Piotrowski i o. Stanisław Piętka OFMConv – prezes Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Piotrowski. Witając pielgrzymów podkreślił, że wszyscy jesteśmy na „wielkopostnej drodze przemiany w Morawicy, aby tutaj przejść Drogę Krzyżową i odkrywać tajemnicę odkupieńczej miłości, jaką Bóg w Jezusie Chrystusie dzieli się z ludzkością w każdym człowieku z osobna”.

Bp Piotrowski w homilii nawiązał do postawy Maryi i drogi przez Nią przemierzanej, która stała się czymś powszechnym w życiu Matki Jezusa, począwszy od drogi, którą przebyła do św. Elżbiety, niosąc Syna pod sercem.

– „Pielgrzymka, którą przemierzamy do Morawicy, to nie tylko pokonanie drogi, może czasem trudnej, do jakiegoś wyznaczonego celu, ale to ważna podróż w głąb samego siebie, aby spotkać Boga, który jest miłością. Pielgrzymka to także odpowiedź na wewnętrzny głos, który wzywa ochrzczonego do wyruszenia i pokornego odkrywania siebie w Bożym zwierciadle łaski nawrócenia dla przemiany i umocnienia wiary” – mówił w homilii bp Jan Piotrowski.

Po Mszy św. odbyła się terenowa Droga Krzyżowa po Kalwarii Świętokrzyskiej, zbudowanej w pobliżu morawickiego kościoła, którą poprowadził o. Stanisław Piętka, z udziałem bp. Jana Piotrowskiego, pątników z towarzyszącymi im kapłanami oraz parafian z Morawicy.

Przy kolejnych stacjach prowadzący nawiązywał do życia św. Maksymiliana Kolbego. To właśnie św. Maksymilian Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej 16 października 1917 r., w roku objawień fatimskich.

Kalwaria Świętokrzyska została zbudowana na wzgórzu (251 m. n. p. m.), w pobliżu zabezpieczonej i wstępnie wyremontowanej zabytkowej kaplicy Oraczewskich, oraz zbudowanego wcześniej (lata 70 XX w.) kościoła w Morawicy. Okazałe kaplice – stacje Męki Pańskiej, wykonano z morawickiego wapienia, w szczycie figur umieszczono bryłki z fundamentu bazyliki Grobu Chrystusa w Jerozolimie.

W stacje wmurowano płaskorzeźby obrazujące Mękę Pańską oraz tablice granitowe z nazwą i tekstem biblijnym, którego wyboru dokonał ks. prof. Stanisław Czerwik. Na stacji XV umieszczono figurę Chrystusa mierzącą 2,4 metry i ważącą 1,5 tony. W 1997 r. Kalwarię Świętokrzyską poświęcił bp Kazimierz Ryczan.

Rokrocznie w pielgrzymce pokutnej Rycerstwa uczestniczy 200 – 300 osób. Przewodniczyli jej dotąd m.in. prezesi Rycerstwa Niepokalanej, np. o. Stanisław Piętka, o. Ryszard Żuber, redaktor naczelny „Rycerza Niepokalanej” – o. Piotr Lenart oraz biskup: Kazimierz Ryczan i Jan Piotrowski.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Galeria zdjęć