Spotkania formacyjne dla katechetów

Wydział Katechetyczny zaprasza wszystkich katechetów świeckich, duchownych oraz osoby życia konsekrowanego na wiosenne spotkania formacyjne, które rozpoczną się od 16 kwietnia 2018 r. (dla wszystkich są one obowiązkowe).

PROGRAM SPOTKANIA:

Godz. 15.00 - Wspólna modlitwa w kościele (krótka adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzina Popołudniowa)

Godz. 15.30 – Spotkanie przy poczęstunku – kawa – ciastko.

Godz.16.00 – Konferencja „Metody biblijne na katechezie” - prowadzona przez przedstawiciela Wydziału Katechetycznego(Uczestnicy przynoszą ze sobą Pismo Święte)

Księża Wizytatorzy Diecezjalni wyznaczają miejsca spotkania, a aktualny harmonogram spotkań znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO