Spotkania Jubilatów kapłańskich

W tych dniach odbyły się spotkania kapłańskie z okazji jubileuszy i rocznic święceń prezbiteratu. 

We wtorek, 12 czerwca 2018 r. w Sędziszowie – w parafii św. Brata Alberta odbyło się spotkanie Jubilatów obchodzących 50-lecie kapłaństwa. Dzień skupienia prowadził ks. prałat Edward Chat.

Także we wtorek, 12 czerwca 2018 r. w Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Wolicy-Tokarni Mszę św. z księżmi wyświęconym 30 lat temu sprawował i homilię wygłosił Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Przez trzy dni natomiast trwały Rekolekcje, które dla kapłanów – Srebrnych Jubilatów w Ośrodku Rekolekcyjnym „Wyspa” wygłosił bp Andrzej Kaleta (na zdjęciu). Na zakończenie Mszę św. z Jubilatami odprawił Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Z kolei w dniach 10 i 11 czerwca 2018 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza w Skorzeszycach odbyło się 2-dniowe spotkanie księży rocznika święceń 2008, którzy przeżywali 10. rocznicę święceń prezbiteratu. Mszę św. z Jubilatami odprawił ks. dr Adam Perz, kanclerz Kurii Diecezjalnej – kiedyś opiekun rocznika, a homilię wygłosił ks. dr Paweł Ścisłowicz, który był dziekanem roku.