Spotkanie Dziekanów i Wicedziekanów

W dniu 18 marca (środa) 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Dziekanów i Wicedziekanów w Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

 

PROGRAM SPOTKANIA JEST NASTĘPUJĄCY:

1. Liturgia Godzin – Godzina przedpołudniowa (ks. Adam Perz)

2. Słowo wstępne Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

3. Odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania (ks. Adam Perz)

4. Omówienie „Dekretu ogólnego KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” oraz nowych protokołów przedślubnych (ks. Sebastian Wieczorek)

5. Rola poradnictwa rodzinnego w przygotowaniu do małżeństwa (ks. Artur Skrzypek)

6. Przerwa na kawę/herbatę

7. Fundacja św. Józefa (ks. Dariusz Gącik)

8. Informacje duszpasterskie (ks. Mirosław Cisowski)

9. Dyskusja

10. Wolne wnioski

11. Obiad w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach

12. Zakończenie spotkania