Studium proboszczowskie

Rozpoczyna działalność 2-letnie studium proboszczowskie. Zajęcia odbywają się w Kurii Diecezjalnej w Kielcach 2 razy w roku w terminach: 16 XI 2019, 18 IV 2020, 21 XI 2020 i 10 IV 2021. Obejmuje ono księży wyświęconych w latach 2003-2004.