Sympozjum Liturgiczne

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie zaprasza na XXXIII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne na temat: Aby lepiej rozumieć i przeżywać Dzień Pański, które odbędzie się w piątek, 18 października 2019 r.

Patronat naukowy objęło Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

PROGRAM SYMPOZJUM:

SESJA I, GODZ. 9:00
• Otwarcie Sympozjum: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB, Rektor WSDTS w Lądzie
• Słowo wstępne: ks. dr Radosław Błaszczyk SDB, wychowawca i wykładowca liturgiki w WSDTS w Lądzie

REFERATY:

godz. 09:30 - AKTUALNE PRACE LITURGICZNEJ KOMISJI EPISKOPATU POLSKI – bp dr Adam Bałabuch (Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP)

godz. 10:00 - NIEDZIELA DNIEM USTANOWIONYM I UŚWIĘCONYM PRZEZ CHRYSTUSA - ks. prof. dr hab.  Helmut Sobeczko (UO)

godz. 10:30 - MOTYWACJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŚWIĘTOWANIA I ELEMENTY UŚWIĘCENIA DNIA PAŃSKIEGO - ks. prof. dr hab.  Stanisław Araszczuk (PWT)

godz. 11:00 - DYSKUSJA      

godz. 11.30 - PRZYGOTOWANIE DO EUCHARYSTII

godz. 12:00 - EUCHARYSTIA KONCELEBROWANA

godz. 13:15 - OBIAD


SESJA II, GODZ. 14:30

godz. 14:30 - NIEDZIALNA EUCHARYSTIA PERMENENTNYM ELEMENTEM MISTAGOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - ks. dr hab. Erwin Mateja (prof. UO)

godz. 15:00 - NAJSTARSZE ŚWIADECTWA O ŚWIĘTOWANIU DIES DOMINI - ks. dr Radosław Błaszczyk SDB (WSD TS Ląd)

godz. 15:30 - PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŚWIĘTOWANIA DNIA PAŃSKIEGO - ks. dr Dariusz Buksik SDB (WSH TWP)

godz. 16:00 - DYSKUSJA

godz. 16:30 - PODSUMOWANIE OBRAD – ks. dr Radosław Błaszczyk SDB

KOSZT UCZESTNICTWA: 40 zł. (z obiadem)

ZGŁOSZENIA: do dnia 30 września 2019 r. - tel. kom. 785–480–476 lub e-mail: radekb@tlen.pl