Taize Bazylea 2018

Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei będzie trwało od 28 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.  Jak co roku z Kielc będzie organizowany wyjazd na Spotkanie Taize. Koordynatorem jest ks Marcin Boryń - wikariusz parafii garnizonowej w Kielcach.

W każdy wtorek o godzinie 19.15 jest modlitwa kanonami Taize w parafii Braci Kapucynów przy ul. Warszawskiej 33. W najbliższy wtorek, 17 października 2017 r. po modlitwie Taize odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla osób, które chcą jechać do Bazylei. Kolejne spotkania formacyjno - organizacyjne będą odbywały się mniej więcej co dwa tygodnie.
 
Wszystkie aktualne informacje oraz terminy spotkań zostaną podane na stronie www.esm.wojciechkielce.pl
 
_______________________________

I. Wcześniejszy przyjazd jako wolontariusze

Aby wszystko przebiegało sprawnie, potrzebujemy odpowiednio dużej liczby wolontariuszy do pomocy. Te osoby przyjeżdżają 26 grudnia i mogą włączyć się w następujące prace:
- pomoc w przyjęciu osób przyjeżdżających 28 grudnia;
- pomoc w grupach pracy (dystrybucja posiłków, sprzątanie, przygotowanie miejsc modlitwy...)
- pomoc w parafiach i innych miejscach przyjęcia - animacja;
- przygotowywanie śpiewów na wspólną modlitwę.

Wolontariusze, którzy przyjeżdżają 26 grudnia do pomocy, od 28 grudnia uczestniczą w pełni w programie w parafii.

Młodzi ludzie przyjeżdżający 28 grudnia także mogą włączyć się w pomoc w grupach pracy lub w chórze.

 

II. Wiek

Europejskie Spotkania Młodych organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych ludziach w wieku od 17 do 35 lat.

Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia

Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia muszą mieć ze sobą wypełniony formularz, będący pisemną zgodą rodziców na ich udział w Europejskim Spotkaniu Młodych. Formularz ten zawiera nazwisko opiekuna (w wieku 18-35 lat), który podczas spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.

Prosimy również o upewnienie się, czy tego rodzaju upoważnienie wymagane jest przy wyjeździe z kraju zamieszkania.

Młodzi ludzie w wieku 16 lat

W ramach wyjątku młodzi ludzie w wieku 16 lat mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale tylko od 28 grudnia i tylko z opiekunami w wieku 18-35 lat (kobieta dla każdej dwójki dziewcząt, mężczyzna dla każdej dwójki chłopców). Opiekunowie muszą pozostać ze swymi podopiecznymi podczas całego spotkania. Zostaną zakwaterowani razem z nimi u tej samej rodziny.

Dorośli w wieku powyżej 35 lat oraz rodziny

Spotkania europejskie są organizowane przede wszystkim z myślą o ludziach młodych, a nie starszych powyżej 35 lat, z wyjątkiem tych, którzy są opiekunami grup. Dorosłych i rodziny zapraszamy raczej do Taizé, gdzie mogą wziąć udział w spotkaniach tygodniowych dla dorosłych lub rodzin. Więcej informacji można znaleźć na stronach: Spotkania dla dorosłych 30 lat i więcej i Spotkania dla rodzin.

 

III. Zakwaterowanie

Uczestnicy spotkania będą przyjęci albo przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości albo w miejscach wspólnego zakwaterowania (np. salach parafialnych, szkolnych lub w salach gimnastycznych). Należy koniecznie zabrać materac turystyczny i śpiwór, by móc nocować na podłodze. Osoby niepełnosprawne, które potrzebują zakwaterowania przystosowanego do ich potrzeb, muszą szczegółowo uzgodnić warunki zakwaterowania z ekipą przyjmującą zgłoszenia. Powinny być one zgłoszone przed 1 listopada, aby był czas na znalezienie dla nich odpowiedniego zakwaterowania.

 

IV. Udział w kosztach

Proponowana suma pokrywa koszty wyżywienia, przejazdów na miejscu, wynajęcia i wyposażenia miejsc spotkań, a także inne koszty organizacyjne. Nie jest ona identyczna dla wszystkich; przy ustalaniu jej bierze się pod uwagę możliwości poszczególnych krajów i każdego uczestnika.

Dla Polaków udział w kosztach wynosi:
- młodzi ludzie (do 35 roku życia) 60 euro,
- dorośli (powyżej 35 roku życia) 90 euro.

Tę samą sumę składają osoby, które przyjadą 26 grudnia. Osoby odpowiedzialne za grupy mogą złożyć udział w kosztach jak młodzi.

 

V. Zgłoszenia

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 grudnia.

Zgłoszenie udziału>>>

Nie odkładaj na ostatnią chwilę decyzji o udziale w spotkaniu europejskim w Bazylei.

Organizatorzy grup proszeni są o kontakt z nami najpóźniej do 1 listopada.

 

VI. Podróż i przygotowanie

Zgodnie z programem spotkania, do Bazylei należy przyjechać w czwartek 28 grudnia między godz. 8.00 a 12.00. Osoby do pomocy przyjeżdżają we wtorek 26 grudnia do godz. 15.00. Nie ma możliwości przyjazdu 25 lub 27 grudnia!

Wyjazd w poniedziałek 1 stycznia od godz. 16.00.

 

>> http://www.taize.fr/

Adres do korespondencji:

Spotkania Młodych
Communauté de Taizé
71250 TAIZÉ, Francja
Tel.: (+33) 385.50.30.04 (w godz. 10.00-12.00)
fax: (+33) 385.50.30

Na facebook.com/taize można śledzić informacje i zdjęcia
z przygotowań do spotkania w różnych krajach.