Tłumy wiernych, 4 biskupów i blisko 400 księży pożegnało ks. Bodzionego

Dwa dni - 18 i 19 listopada 2013 r. trwały uroczystości pogrzebowe Ś.p. ks. kan. Bogusława Bodzionego, proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach. Zmarłego kapłana żegnały tłumy wiernych, 4 biskupów i blisko 400 księży. Swoje słowa łączności przekazali także bp ordynariusz Kazimierz Ryczan oraz bp Piotr Libera, ordynariusz płocki.

W poniedziałek, 18 listopada 2013 r. odbyła się pierwsza część ceremonii pogrzebowych Ś.p. ks. kan. Bogusława Bodzionego. Od godz. 10.00 trwała modlitwa przy trumnie zmarłego na plebanii w Smardzowicach. Z racji ograniczonej przestrzeni, parafianie wchodzili po kilkanaście osób, aby pożegnać się ze zmarłym proboszczem.

O godz. 11.00 ruszyła procesja do kościoła pod przewodnictwem ks. kan. Jana Robaka, dziekana skalskiego. Przy akompaniamencie strażackiej orkiestry z Cianowic wprowadzono do kościoła trumnę z doczesnymi szczątkami proboszcza.

W południe w smardzowickim Sanktuarium rozpoczęła się koncelebrowana Eucharystia. Mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Gurda, który także wygłosił Słowo Boże. Eucharystię koncelebrowali m.in.: bp Adam Odzimek z Radomia, bp Piotr Skucha z Sosnowca oraz blisko 250 księży.

W homilii bp Gurda przedstawił życiorys ks. Bodzionego i podziękował za jego wierną służbę Kościołowi i diecezji kieleckiej.

Po Mszy św., aż do północy trwało czuwanie modlitewne przy trumnie. O godz. 24.00 kapłani dekanatu skalskiego odprawili Mszę św. żałobną.

Następnego dnia, 19 listopada o godz. 9.00 ze swoim proboszczem pożegnali się jego najbliżsi współpracownicy: ks. kan. Piotr Bugaj – poprzednik ks. Bodzionego na urzędzie proboszcza w Smardzowicach oraz ks. Michał Kościański, wikariusz. Po Mszy św. Ciało Zmarłego przewieziono do Ogrodzieńca.

Mszy św. pogrzebowej w kościele Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu przewodniczył bp Marian Florczyk. Wraz z nim koncelebrowali m.in.: opat cystersów z Jędrzejowa o. Edward Stradomski oraz blisko 150 księży.

W homilii bp Florczyk przekonywał, że pomimo przemijania, życie człowieka ma sens.

W czasie Mszy św. pogrzebowej ks. dziekan Jan Robak przekazał wiadomość, że w dowód wdzięczności ks. Bodzionemu za jego pracę duszpasterską na Sycylii, mieszkańcy Wittorii ufundowali stypendium dla jednego kleryka naszego seminarium.

Po Mszy św. trumnę z ciałem Ś.p. ks. Bogusława Bodzionego złożono w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym.

Ks. Bogusław Bodziony urodził się w 1959 r. w Ogrodzieńcu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, 24 maja 1984 r. przyjął święcenia prezbiteratu. W latach 1984-1986 był wikariuszem w parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, później został duszpasterzem akademickim w Kielcach. Od 1992-1996 pracował na Sycylii we Włoszech. Następnie przez 10 lat był proboszczem w Krajnie, a od 2006 r. w Smardzowicach. Od 2006 r. był kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Wiślicy, a od 2011 r. diecezjalnym moderatorem Wspólnot Żywego Różańca.  Zmarł 15 listopada 2013 r. po kilkumiesięcznej walce z chorobą nowotworową.

mhas

___________________________

Z racji śmierci ks. Bogusława Bodzionego swoje słowo przesłał bp Piotr Libera, ordynariusz płocki.

Płock, dnia 19 listopada 2013 r.

Znałem osobiście ks. kan. Bogusława Bodziony, tego zacnego, gorliwego Kapłana Diecezji Kieleckiej. Jako Kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Smardzowicach zaprosił mnie z Mszą św. i słowem Bożym. Jestem mu wdzięczny za dar kapłańskiej przyjaźni i umiłowanie Matki Zbawiciela. Łączę się w żałobie z Parafianami i Rodziną Księdza Kanonika.

W mojej kaplicy będę polecał Panu w Eucharystii Ś.p. Księdza Bogusława, prosząc dla niego o nagrodę życia wiecznego. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie...

Oddany w Chrystusie Panu

† Piotr Libera
Biskup Płocki

___________________________

Posłuchaj: Homilia bp. Mariana Florczyka

Posłuchaj: Pożegnanie - ks. dziekan Jan Robak

Posłuchaj: Pożegnanie - ks. Stanisław Langner

Posłuchaj: Pożegnanie - ks. dziekan Jacek Furtak

Zobacz: Relacja filmowa z pogrzebu

 

Foto Smardzowice: ks. Michał Haśnik

Foto Ogrodzieniec: Janusz Kamiński, Marek Czwartosz - Studio "Kamyk"