Trwa nabór do "Kostki"

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im św. Stanisława Kostki w Kielcach (ul. Św. Stanisława Kostki 17) ogłasza rekrutację do klas pierwszych. Liceum objęte jest naborem w systemie elektronicznym.

O przyjęciu decyduje ilość zdobytych punktów na egzaminie ósmoklasistów oraz za oceny i za inne osiągnięcia.

Szczegóły na stronie rekrutacyjnej liceum www.kostka-kielce.pl

ks. Jacek Kopeć
DYREKTOR SZKOŁY

_____________

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach
ul. św. Stanisława Kostki 17
25-341 Kielce
tel. 41-343-11-75
e-mail: sekretariat@kostka-kielce.pl
www.kostka-kielce.pl