Tydzień ekumeniczny

Od 18 do 25 stycznia przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegorocznym hasłem są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28, 2).

Zachęcamy czcigodnych Księży i wszystkich wiernych do udziału w obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które w uroczysty sposób rozpoczną się 18 stycznia br. o godz. 18.30 w Kościele Akademickim pw. Św. Jana Pawła II w Kielcach (ul. Wesoła 54) pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Pamiętajmy w naszej modlitwie o tej szczególnej intencji, która w tym tygodniu gromadzi chrześcijan różnych wyznań.

Ks. Dariusz Gącik
WIKARIUSZ GENERALNY

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

______________________

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

18 I (Sobota)  godz. 18.30  KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
        Nabożeństwo ekumeniczne
        Kościół Akademicki św. Jana Pawła II
        ul. Wesoła 54

19 I (niedziela)  godz. 18.00  KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI
KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN WIARY EWANGELICZNEJ
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY

        Jubileuszowy koncert Chóru Ewangelickiego
        im. Oskara Kolberga z Radomia - 15-lecie działalności
        Świątynia Pokoju ul. Sienkiewicza 1

21 I (wtorek)  godz. 19.15  KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
        Modlitwy w duchu Taizé
        ul. Warszawska 33
        Kościół oo. Kapucynów

25 I (sobota)  godz. 18.00  POLSKI AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY
        Modlitwa wieczorna (Wieczernia)
        ul. Bodzentyńska 46

ORGANIZATORZY:

Kościół Rzymskokatolicki,
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
Kościół Ewangelicko-Augsburski,
Kościół Polskokatolicki,
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej