Weekend z Lectio Divina

W dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza w Skorzeszycach k. Kielc odbędzie się Weekend z Lectio Divina – Znaki Jezusa w Ewangelii Janowej.

„To właśnie uczynił Jezus jako początek znaków” (J 2,11).

„Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił” (J 2,23)

Ewangelista Jan – prawdziwy mistyk, który chce nam ukazać tajemnicę Jezusa Chrystusa mówiąc o dokonanych przez Jezusa dziełach konsekwentnie nazywa je znakami. Co Jezus chce przekazać dokonując znaków? Dlaczego Jan unika nazywania ich cudami?

Znak to coś, co ma nas otworzyć na inną, bardziej duchową rzeczywistość. Ku czemu chce nas poprowadzić Jezus? Dlaczego ci, którzy domagali się znaków od Niego nic nie otrzymali? Do czego doprowadził ostatni uczyniony przez Jezusa znak? Na te i podobne pytania poszukamy odpowiedzi rozważając Czwartą Ewangelię.

    Początek znaków – Kana Galilejska (J 2,1-11)
    Wypędzenie przekupniów ze świątyni jako znak (J 2,13-22)
    Znak uzdrowienia syna urzędnika (J 4,46-54)
    Znak rozmnożenia chleba (J 6)
    Znak uzdrowienia niewidomego od urodzenia (J 9,1-41)
    Znak wskrzeszenia Łazarza (J 11)

Prowadzący: ks. dr hab. Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w WSD w Kielcach, popularyzator wiedzy biblijnej.

Na spotkanie przywozimy Pismo Święte, notatnik, przybory do pisania.

Koszt: pokój 1-osobowy: 190 PLN
           pokój 2-osobowy: 160 PLN

Opcja dodatkowa: pendrive z nagraniami audio głoszonych konferencji i homilii – 20 PLN.

Zgłoszenie: mailowo: lectio.divina.kielce@gmail.com lub telefonicznie: Tel. 722-225-544.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!