Wieczory Wiary w "Koinonii"

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach serdecznie zaprasza na Wieczory Wiary dla odnowy życia z Bogiem. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Wieczory Wiary to cykl 8 spotkań, które mają na celu odnowienie relacji z Bogiem poprzez spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. Każdy z nas otrzymał na Chrzcie świętym wspaniały dar wiary i nowego życia dziecka Bożego. Czasem pozostaje on jak nierozpakowany prezent…          

Trzeba nam na nowo odkryć ten dar, aby nim żyć. Dokonuje się to na drodze słuchania Słowa Bożego, które rodzi wiarę (por. Rz 10,17) i prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem.

Spotkania odbywają się we wtorki po Eucharystii w godzinach: 18.50 – 21.00.
Rozpoczęcie – wtorek, 28 lutego 2017 r. o godz. 18.50.
Zakończenie – wtorek, 18 kwietnia 2017 r.
W programie m.in.: konferencja, rozmowy, poczęstunek.

Miejsce:
Parafia św. Pawła Apostoła
ul. Bęczkowska 53a; Kielce

Zapisy:  www.rmissio.pl;
tel. 606-124-328, 41-368-57-03;

r.missio@complex.com.pl