Wiślica: Ponad 800 osób uczestniczyło w spotkaniu młodzieży

Spotkanie Młodzieży w Wiślicy

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i świadectwa zdominowały XIII Diecezjalne Spotkanie Młodzieży Diecezji Kieleckiej, które odbyło się w Wiślicy – w historycznym miejscu pierwszego chrztu państwa Wiślan. W spotkaniu uczestniczyło ponad 800 młodych ludzi. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Radość nawrócenia”, które nawiązywało do hasła Roku Duszpasterskiego.

Integracja młodych ludzi rozpoczęła się już w południe, w czterech kościołach stacyjnych - w Chotlu Czerwonym, Jurkowie, Strożyskach i Sokolinie. Z tych miejsc po zawiązaniu wspólnoty i katechezie ruszyła pielgrzymka do Wiślicy.

Pierwsza część wydarzenia odbywała się na placu miejskim. Wiernych powitali: wójt Wiślicy oraz kustosz Bazyliki wiślickiej.

Oprawę muzyczną zapewnił klerycki zespół Kerygmat, wspierany przez scholę Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży. Na placu był czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem oraz okazja do sakramentu pokuty i pojednania. Uczestnicy otrzymywali także specjalne pakiety, m.in. przewodnik duchowy ŚDM, czapkę i śpiewnik.

Młodzież odnowiła przyrzeczenia chrzcielne, modliła się nad kapłanami, którzy są szafarzami sakramentu pojednania, a w kolegiacie zawierzyła swoje życie Madonnie Łokietkowej.

Najważniejszym i centralnym punktem programu spotkania młodzieży była Msza św., której przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, który także wygłosił homilię, nawiązującą m.in. do sakramentu chrztu w życiu każdego człowieka.

Biskup mówił: - „Dzięki łasce chrztu jesteśmy dziedzicami, którzy rozumieją to przeogromne dziedzictwo, szanują je i czynią je swoim. Podczas uwielbienia w Wiślicy, podczas zgromadzeń w kościołach stacyjnych i podczas pielgrzymek jakie odbyliście. Tym samym dajemy świadectwo naszej radosnej przynależności do Chrystusa i Kościoła. Trzeba nam koniecznie wiedzieć, że wspólnota kościoła nie jest klubem towarzyskim, zadowolonych z siebie osób, ale jest wspólnotą misyjną powołaną do głoszenia Ewangelii. Wszyscy ochrzczeni są posłani z misją głoszenia Słowa Bożego. Jest to zadanie wszystkich uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa. Obowiązkiem wynikającym z sakramentu chrztu”.

Na zakończenie hierarcha wołał - „Droga młodzieży naszej diecezji kieleckiej życzę wam radosnego wzrostu wiary i nasycenia się odkupieńczą miłością Jezusa Chrystusa. Ona prawdziwie przemienia nas w sakramencie pokuty, w ludzkim pojednaniu z bliźnimi oraz umacnia się w Eucharystii. (…) Zaufaj Panu. On nie poskąpi ci radości nawrócenia.

Ostatnim punktem spotkania młodzieży był koncert grupy „AmenBand”.

tk

Zobacz: Galeria zdjęć