Wkrótce wyruszą "Kolędnicy Misyjny"

W okresie Bożego Narodzenia w drogę wyruszają Kolędnicy Misyjni, którzy odwiedzają rodziny w swoich parafiach, aby dzielić się z nimi radością z Bożego Narodzenia, darem wiary i misyjną pasją. 

Kolędnicy Misyjny zwracają też uwagę na trudną sytuację swoich rówieśników w różnych częściach świata.

W tym roku będą mówiły o ofiarach konfliktów zbrojnych i zachęcą do wsparcia projektów misyjnych na ich rzecz. W podziękowaniu za spotkanie podarują rodzinom pamiątkę w kształcie złączonych dłoni. Symbol ten nawiązuje do gestu przekazywania znaku pokoju i gotowości do braterskiej pomocy. 

Zachęcamy, by w każdej parafii naszej diecezji zorganizować grupę Kolędników Misyjnych! Można także przedstawić scenę kolędowania w szkole lub parafii.

Materiały – Pamiątka kolędowania i inne są do nabycia w Referacie Katechetycznym u Pani Beaty.

W linkach poniżej można znaleźć pozostałe materiały - liturgię posłania kolędników i zakończenia kolędowania, informacje o krajach i projektach, które będą wspierać oraz kilka innych materiałów przydatnych dla organizatorów np. wzór zgody, którą podpisują rodzice kolędujących dzieci czy formularz ankiety, aby zgłosić akcję do sekretariatu krajowego PDMD.

W sobotę, 27 stycznia 2018 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski serdecznie zaprasza wszystkie grupy Kolędników Misyjnych wraz z opiekunami do Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny na wspólne kolędowanie. Podobnie, jak w roku ubiegłym – wybierzemy i nagrodzimy najpiękniejszą Gwiazdę!!!

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ

>> Projekt Kolędnicy Misyjny 2017/2018

>> Pedagogia i przygotowanie akcji

>> Scenka kolędowa

>> Scenariusz lekcji religii - Przygotowanie do akcji

>> Liturgia rozesłania Kolędników Misyjnych - 26 grudnia 2017 r.