Za nami kolejne czuwanie w Nowym Korczynie

Czciciele św. Kingi rozpoczęli nowy rok kalendarzowy czuwaniem modlitewnym w Nowym Korczynie. Styczniowy wieczór rozbrzmiewał dźwiękiem kolęd, na które zaprosił kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Kowalik, proboszcz nowokorczyńskiej parafii.

Po oddaniu czci relikwiom św. Kingi pielgrzymi, którzy przybyli  z Miechowa, Stradowa, Pacanowa, Kielc i Starego Korczyna oraz miejscowi parafianie wsłuchali się w śpiew kolęd i pastorałek pięknie wykonanych przez siostry Katarzynę i Aleksandrę Cerazy oraz Halinę Wilk. Każdy mógł włączyć się w śpiew przy akompaniamencie organisty Radosława Kornasia.

Z fragmentami żywotu św. Kingi zapoznała wiernych Teresa Krupska, następnie ks. dr Andrzej Kwaśniewski poświęcił sól i wodę, którą zebrani zabrali dla siebie i tych, którzy nie mogli przybyć tego dnia do sanktuarium. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu została odmówiona litania do św. Kingi oraz zanoszone modlitwy w różnych intencjach przez przedstawicieli Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą. Modlitwa różańcowa przeplatana była szczególnie licznymi w tym dniu podziękowaniami i prośbami do Świętej Patronki.

Mszę św. sprawowali kapłani, którzy wiernie uczestniczą w czuwaniach modlitewnych: ks. kan. Marek Małczęć ze Starego Korczyna, ks. kan. Stanisław Kondrak ze Szczaworyża, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który wygłosił homilię oraz proboszcz ks. Grzegorz Kowalik. Eucharystii przewodniczył ks. Łukasz Bucki, wikariusz z parafii Solec-Zdrój. Słowo przed Apelem Jasnogórskim skierował do wiernych ks. Marek Małczęć.

Liturgię Słowa podczas Mszy św. przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Po raz pierwszy w wieczornym czuwaniu uczestniczyła Orkiestra dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna, która oprócz organisty R. Kornasia zapewniła oprawę muzyczną Eucharystii, pięknie wykonując tradycyjne kolędy. Na zakończenie ks. Grzegorz Kowalik serdecznie podziękował wszystkim, którzy tego dnia przybyli do Nowego Korczyna oraz zaangażowali się w bogate, pełne przeżycie czuwania modlitewnego. Zaprosił także na następne, które odbędzie się 6 lutego 2018 r.

Maria Błach

Foto: Ligia Płonka