Zgłoś kandydata do Stypendium

Od ubiegłego roku w naszej diecezji istnieje Fundusz Stypendialny im. Biskupa Czesława Kaczmarka.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów ze szkół ponadgimnazjalnych (włącznie z maturzystami), którzy zasługiwaliby na otrzymanie takiego wyróżniania w postaci jednorazowego stypendium.

Szczegółowy regulamin i zasady przyznawania stypendium na stronie Wydziału Katechetycznego i klikając TUTAJ.

>> Wniosek ucznia o przyznanie stypendium - 2017 r.