9 rocznica sakry Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

Dnia 25 stycznia 2014 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie dotychczasowi cenieni proboszczowie ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski przyjęli sakrę biskupią. Uroczystości zgromadziły gości z kraju i zagranicy.

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Mszy św., czyniąc syntezę z dwóch biskupich zawołań, prosił, by głosili Oni radośnie i w miłości Ewangelię, budząc w ludzkich sercach wiarę w Jezusa Chrystusa.

Głównym szafarzem święceń był biskup tarnowski Andrzej Jeż a współkonsekratorami Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz biskup senior Władysław Bobowski. W uroczystości wzięli udział księża biskupi, przedstawiciele prawosławia i Kościoła greckokatolickiego, a także kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele krajów misyjnych, świata nauki, parlamentarzyści, samorządowcy i wierni diecezji tarnowskiej. Obecnych było ok. 30 biskupów i ponad 200 kapłanów.

Do Tarnowa przyjechali m.in. abp Henryk Nowacki –  nuncjusz apostolski w krajach Skandynawskich, abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski, abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki, abp Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Ludzi Chorych, bp Wojciech Polak – Sekretarz KEP, Marian Buczek, biskup diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, bp Daniel Mizonzo, biskup diecezji Nkayi z Kongo – Brazzaville, bp Paisjusz – prawosławny biskup Gorlic, bp Andrej Imrich, biskup pomocniczy diecezji spiskiej na Słowacji, bp Eugeniusz Popowicz, biskup pomocniczy greckokatolickiej archidiecezji przemysko-warszawskiej.

Witając zgromadzonych gości, ksiądz biskup tarnowski Andrzej Jeż, podkreślił, że Kościół tarnowski otacza nowych biskupów żarliwą modlitwą, by wpatrzeni w Chrystusa, Dobrego Pasterza, naśladowali Go w miłości i w oddaniu siebie do końca.

Prosimy Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, za wstawiennictwem Bożej Rodzicielki oraz Świętych i Błogosławionych diecezji tarnowskiej, byście przyjmując świętą konsekrację, którą umożliwia papieska nominacja, mogli z otwartym sercem i odwagą „W miłości przepowiadać Ewangelię” i „Głosić radość wiary”– powiedział bp Jeż.

Mszy św. przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski przypomniał w homilii słowa Chrystusa „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Wskazywał, że Ewangelia ma być głoszona w najdalszych zakątkach świata, we wszystkich kulturach, tradycjach i językach.

Ma być głoszona wszystkim spragnionym prawdy, szukającym motywów nadziei i życia. Ma być głoszona tym, którzy się źle mają. Ma być głoszona zagubionym, wątpiącym, uprzedzonym wobec Chrystusa i Jego Kościoła. Ewangelia i Kościół są bowiem dla wszystkich i nie są wyłączną własnością nikogo – mówił ksiądz kardynał.

Metropolita krakowski podkreślił, że Ewangelię trzeba głosić żarliwie, z przekonaniem, z pasją.

– Trzeba ją głosić słowem, ale to słowo musi być poparte świadectwem osobistej wiary. Słowo musi być poparte czynem, świadectwem życia. Od tego nie ma dyspensy. Ewangelię trzeba głosić, uzdrawiając jednocześnie ludzkie, poranione i skołatane serca. I trzeba mówić „nowym językiem”, by dotrzeć do współczesnego człowieka, by dotknąć jego serca, przypomina nam dobitnie o tej prawdzie Papież Franciszek – dodał kaznodzieja.

Kardynał mówił też w homilii, że wspólnota Kościoła potrzebuje mądrych i świętych pasterzy.

Potrzebuje pasterzy o wielkim sercu, wpatrzonych w ideał Jezusa – Dobrego Pasterza, który o sobie powiedział, że jest „cichy i pokornego serca”. Do takich pasterzy przychodzą ludzie utrudzeni, obciążeni, szukając zrozumienia i miłości. Szukając umocnienia w wierze, szukając nadziei – dodał.

Kardynał Stanisław Dziwisz powitał nowych biskupów w gronie Episkopatu Polski, a szczególnie w gronie biskupów Metropolii Krakowskiej.

Znając wasze przygotowanie i wszechstronne doświadczenie, jestem przekonany, że wniesiecie znaczący wkład w prace Konferencji Episkopatu dla dobra całego Kościoła w naszej Ojczyźnie, a przede wszystkim jeszcze bardziej ożywicie dzieło ewangelizacji w Diecezji Tarnowskiej, słynącej z wierności i gorliwości ludu Bożego. Liczymy na was. Liczy na was Biskup Ordynariusz Andrzej, ponoszący pierwszą odpowiedzialność za życie i misję Kościoła Tarnowskiego. Wspierajcie go we wszystkich zamierzeniach i poczynaniach – dodał metropolita krakowski.

Mówiąc o zbliżającej się kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, kardynał Dziwisz podkreślił, że Papież, zostawił nam przykład dobrego, mądrego, światłego, świętego pasterza, którego żarliwa miłość do Chrystusa prowadziła zawsze do człowieka.

Podczas Mszy św. został także odczytany list od Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, który zapewnił nowych biskupów o modlitwie.

Na zakończenie uroczystości, bp Jan Piotrowski podziękował wszystkim za udział w uroczystości i w imieniu swoim i bp. Stanisława Salaterskiego poprosił o modlitwę.

 – Na drogach naszej posługi kapłańskiej byli liczni biskupi, księża proboszczowie, koledzy wikariusze i wikariusze współpracownicy, katechiści i wierni różnych narodowości. Ich duchowo bogate życie chrześcijańskie było dla nas szczególnym darem, a ujmująca serdeczność i życzliwość lekarstwem na zmęczenie i trudy. Dziękujemy i wam bracia i siostry z parafii katedralnej w Tarnowie oraz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, za żywą wiarę, miłość i szacunek do kapłanów ─ do nas jako proboszczów ─ oraz do naszych księży wikariuszy, współpracowników. Drodzy wychowawcy i księża profesorowie tarnowskiego seminarium, siostry i bracia, siostrzenice i siostrzeńcy, krewni, przyjaciele, koledzy i koleżanki z naszych szkół podstawowych i średnich, sąsiedzi i bliscy, koledzy kursowi z naszych roczników święceń; mamy świadomość, że w każdym z nas jest trochę z waszego piękna, dobrych obyczajów i kultury, i za to wam serdecznie dziękujemy, jednocześnie serdecznie prosimy o ciągły dar modlitwy – powiedział bp Jan Piotrowski.

Na święcenia biskupie przyleciał z Afryki bp Daniel Mizonzo, biskup diecezji Nkayi z Kongo – Brazzaville. Od 1985 roku zna biskupa Jana Piotrowskiego, który w diecezji Nkayi, ewangelizował przez sześć lat. Ksiądz biskup Mizonzo, kiedy usłyszał o nominacji byłego misjonarza bardzo się ucieszył.

– My tak myślimy, że Kongo dało biskupa Tarnowowi. To jest łaska samego Boga, że misjonarz, który pracował w Kongo teraz zostaje biskupem i myślę, że został dotknięty przez Kongo, przez swoją pracę misyjną i w tym duchu będzie zadania biskupa kontynuował. Bp Jan jest człowiekiem, który kocha Kościół – podkreśla bp Daniel Mizonzo.

W uroczystości święceń biskupich uczestniczyli także byli i obecni misjonarze, m.in. ks. Bogdan Piotrowski, który pracuje w Kongo – Brazzaville.

Bp Jan Piotrowski na hasło swojej posługi wybrał słowa „In Caritate Evangelium praedicare” – „W miłości głosić Ewangelię”.

Proboszcz sądeckiej bazyliki, misjonarz i były dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce mówi, że chce być blisko ludzi.

Życie kapłańskie nawet ubogacone o łaskę konsekracji biskupiej dalej pozostaje służbą. Parafia sprawiała, że człowiek był bardzo blisko ludzi. Po Mszy chętnie rozmawiałem z parafianami, zapraszałem ich na plebanię. Teraz ta przestrzeń duszpasterska się poszerza. Bliskość ludzi zawsze była dla mnie ważna i chcę, żeby nadal tak było – dodaje bp Piotrowski.

Na tarczy herbowej koloru czerwonego, który oznacza ewangeliczną miłość, umieszczony został krzyż łaciński, znak odkupieńczej miłości Jezusa Chrystusa. Przenika on przez fale symbolizujące chrzest święty. Na tle krzyża znajduje się otwarta księga Ewangelii z greckimi literami Α i Ω. Nad falami umieszczonych jest siedem krzyży równoramiennych symbolizujących sakramenty święte. Nad lewym ramieniem krzyża widnieje gwiazda, znak Maryi, Gwiazdy nowej ewangelizacji.

Całość tej symboliki wyrasta z nakazu misyjnego Pana Jezusa: „Idźcie i nauczajcie … ” i streszcza się w zawołaniu „In Caritate Evangelium praedicare” – „W miłości głosić Ewangelię”.

Wieloletni proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, bp Stanisław Salaterski mówi, że nadal chce spowiadać w katedrze i mieć czas na spotkania z drugim człowiekiem. Na hasło swojej posługi wybrał słowa „Gaudium fidei praedicare” – „Głosić radość wiary”.

 – Chcę być blisko ludzi, widzieć konkretnego człowieka i jego sprawy, być otwartym na światło Ducha św. i dawać świadectwo – tak o swojej posłudze mówi bp Salaterski.

Tarcza herbu biskupa jest w kolorze błękitu, z wydzieloną centralnie, trójkątnie zamkniętą płaszczyzną w kolorze żółtym, prezentuje w lewym górnym narożu herb miasta Tarnowa /Leliwa/, miasta, w którym od 25 lat duszpastersko pracował ks. Salaterski, herb wskazujący na stolicę diecezji tarnowskiej, dla której został ustanowiony biskupem pomocniczym. W prawym, górnym narożu zamieszczono symbol nadziei, cnoty i wartości stanowiącej istotne przesłanie wiary, źródło radości płynącej z wiary oraz znak zaufania Bogu w bogactwie Jego Miłosierdzia i Wszechmocy we wszystkich dążeniach. W części centralnej herbu umieszczono, opracowany graficznie motyw łaskami słynącej tarnowskiej Piety.

U początku mojego życia, opieka Matki Bożej była mi nadzieją, bo mój pierwszy brat zmarł. Moja rodzinna parafia w Tymowej ma słynący łaskami obraz Matki Bożej Bolesnej. W tarnowskiej katedrze przed Pietą modliłem się za wielu ludzi. Dzięki opiece Matki Bożej przeprowadziliśmy szczęśliwie generalny remont katedry – mówi bp Salaterski.

***

14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował dwóch biskupów pomocniczych diecezji tarnowskiej. Ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski są kolejno jedenastym i dwunastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

Ojciec Święty mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti (Algieria), oraz ks. dr. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, przydzielając mu stolicę tytularną Tigillava (Algieria).

tekst za: radiomaryja.pl