Kurs Nowe Życie z Bogiem

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na Kurs ewangelizacyjny Nowe życie z Bogiem prowadzony w dniach 20-21 kwietnia 2024 r.

KURS NOWE ŻYCIE Z BOGIEM
• Aby odnowić wiarę…
• Aby odnaleźć sens życia…
• Aby nawiązać i umocnić osobistą więź z Bogiem….

„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał  życie wieczne” (J 3, 16).

Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje on jednak jak nierozpakowany prezent. Trzeba nam na nowo odkryć ten dar, aby nim żyć. Dokonuje się to na drodze słuchania Słowa Bożego, które rodzi wiarę (por. Rz 10,17) i prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem.

Rozpoczęcie w sobotę: godz. 9.00
Zakończenie w niedzielę: godz. 13.00

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament) i notatnik.

Miejsce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Wileńska 1A, 25-411 Kielce).

Kontakt:
tel.: 606-124-328; 41-368-57-03; e-mail r.missio@complex.com.pl

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl