Milenijny Akt Oddania Polski to nie Jasnogórskie Śluby Narodu

W Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja w kościołach należy odnowić Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości (zob. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kieleckiej, s. 191). W tym roku przypada 55 rocznica powstania tego aktu.

Bywa on często mylony z Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego, które odnawia się 26 sierpnia.

>> Milenijny Akt oddania Polski