Oazowe Rekolekcje wakacyjne

Jak co roku Ruchu „Światło–Życie” w diecezji kieleckiej organizuje Rekolekcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną doświadczyć bliskości Boga przez modlitwę, zabawę i w piękno przyrody, do udziału w naszych rekolekcjach.

TERMINY REKOLEKCJI WAKACYJNYCH 2019

OAZA DZIECI BOŻYCH

dla osób po klasie III, IV, V szkoły podstawowej

Termin: 3.07-14.07.2019 r.

Miejsce: Zespół Szkół w Podolu Górowej

Koszt: 700 zł. z dojazdem

***

OAZA NOWEJ DROGI II stopnia

dla osób po klasie VI, VII szkoły podstawowej

Termin: 16.07 - 1.08.2019

Miejsce: Zespół Szkół w Podolu Górowej

Koszt: 800 zł. z dojazdem

***

OAZA NOWEJ DROGI III STOPNIA

dla osób po VIII klasie szkoły podstawowej

Termin: 3.08-19.08.2019

Miejsce: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej

Koszt: 800 zł. z dojazdem

***

OAZA NOWEGO ŻYCIA I STOPNIA

dla osób po III klasie gimnazjum

Termin: 16.07-01.08.2019

Miejsce: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej

Koszt: 800 zł. z dojazdem

***

OAZA NOWEGO ŻYCIA II STOPNIA

dla osób po I stopniu Oazy Nowego Życia

Termin: 16.07-01.08.2019

Miejsce: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej

Koszt: 800 zł. z dojazdem

***

OAZA NOWEGO ŻYCIA III STOPNIA

dla osób po II stopniu Oazy Nowego Życia

Termin: 3.08-19.08.2019

Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjny w Sandomierzu

Koszt: 1100 zł. (dojazd we własnym zakresie)

***

KODA

Miejsce - Szlachtowa k/ Szczawnicy,  ul. Sielska 1

Termin: 20-31.08, zaczynamy obiadem o g. 13.00, a kończymy kolacją o g. 18.00.

Koszt: 550 zł. z pościelą, bez dojazdu

 

UWAGA!!! ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW TYLKO NA KARCIE REKOLEKCYJNEJ (NOWY WZÓR) DO POBRANIA - TUTAJ

W ZAKŁADCE: FORMACJA - REKOLEKCJE - KARTY UCZESTNICTWA - KARTA UCZESTNICTWA W OAZIE REKOLEKCYJNEJ Z ZALICZKĄ 200 ZŁ.

Zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne po 01.06.2019 r. przyjmowane będą z dodatkową opłatą 50 zł. (pobierane przy zaliczce).

Dla osób zgłoszonych po 01.06.2019 r. koszt rekolekcji jest wyższy o 50 zł.

Wszystkie zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne przyjmowane w godzinach dyżurów do Referatu Ruchu „Światło-Życie" w Kurii Diecezjalnej w Kielcach (ul. Jana Pawła II 3) - jeśli drzwi są zamknięte domofon nr 2, tel 608-478-596.

Nie dotyczy rekolekcji o Słowie Bożym, które przyjmuje Iwona Mróz szczegóły poniżej.

Organizujemy również rekolekcje o Słowie Bożym szczegóły poniżej (nie trzeba kart zgłoszeniowych):

***

„Żywe jest Słowo Boże i skuteczne"
/por. Hbr 4, 12/

REKOLEKCJE O SŁOWIE BOŻYM

Rekolekcje te są adresowane do osób dorosłych - indywidualnych i małżeństw - pragnących pogłębić doświadczenie Słowa Bożego w procesie wiary, w oparciu o propozycję formacji podejmowaną w Ruchu „Światło-Życie". W swej strukturze odwoływać się będą do kerygmatu, dlatego też mogą być proponowane jako czas ewangelizacji.

Miejsce: Szlachtowa k/ Szczawnicy,  ul. Sielska 1

Termin: 20-25.08, zaczynamy i kończymy obiadem o g. 13.00

Koszt z pościelą:
- dzieci w wieku do 1 roku życia = 0 zł.;
- dzieci w wieku 1-3 = 100 zł.;
- dzieci w wieku 3-10 = 200 zł.;
- dzieci w wieku powyżej 10 = 330 zł.;
- dorośli = 350 zł.

Zgłoszenia przyjmuje - Iwona Mróz, tel. 664-188-974, e-mail: stipsi3@gmail.com

Ks. Krzysztof Dziurzyński
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

>> www.kielce.oaza.pl