Procesy Beatyfikacyjne

Aktualnie w naszej diecezji toczą się dwa procesy beatyfikacyjne.
Poniżej prezentujemy naszych kandydatów na ołtarze.

Tekst życiorysów Sług Bożych zostały opublikowane w czasopiśmie „Obecni":

Jagiełka J., „Męczennik za wiarę z diecezji kieleckiej. Sługa Boży Ignacy Trenda (1882-1939)”, „Obecni” 2 (2009)20, s. 129-135 - PRZECZYTAJ.

Jagiełka Jan, „Dobry Samarytanin” diecezji kieleckiej. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk (1902-1992), „Obecni” 2 (2005)13, s. 100-105 - PRZECZYTAJ.

______________________
 

Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk

(1902-1992)

www.piwowarczyk.caritas.pl

Prezbiter diecezji kieleckiej, duszpasterz młodzieży, wieloletni ojciec duchowny kleryków i księży, mąż modlitwy, gorliwy spowiednik, wytrawny kierownik duchowy, założyciel Żeńskiego Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, duszpasterz chorych i niepełnosprawnych, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, kierownik Unii Apostolskiej Kleru.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
(do prywatnego odmawiania)

Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,

jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielka troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych
i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

______________________

 

Sługa Boży Ignacy Trenda

(1882-1939)


MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
(do prywatnego odmawiania)

Boże, Ty w nieskończonej miłości dałeś swojego Syna,
aby nas odkupił przez mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie +

wejrzyj na męczeńską śmierć Twojego Sługi, Ignacego Trendy,
poniesioną w obronie Krzyża Świętego *
i spraw, abyśmy mogli się radować z zaliczenia go do grona błogosławionych
oraz naszych orędowników u Ciebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

______________________

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sług Bożych prosimy powiadomić

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH
Postulator ds. beatyfikacji
ul. Jana Pawła II, 3, 25-013 Kielce
tel. 41-344-54-25

kancelaria@kielce.opoka.org.pl