Rekolekcje kapłańskie On-Line

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na rekolekcje kapłańskie on – line „Józef, człowiek sprawiedliwy” prowadzone w dniach 5-7 lipca 2021 r.

Ponieważ w czasie pandemii, nie możemy organizować rekolekcji z pobytem w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach, dlatego także tym razem pragniemy zaproponować i zaprosić Czcigodnych P.T. Księży do udziału w rekolekcjach kapłańskich on-line.

Temat:  Józef, człowiek sprawiedliwy
(Lectio divina o św. Józefie, ojcu i opiekunie Jezusa Chrystusa i jego roli w historii zbawienia)

Cel: Uwierzyć Słowu Bożemu, aby służyć Chrystusowi i Kościołowi, który jest Ciałem Chrystusa.

Pochylając się nad Słowem Bożym, spróbujemy odkryć najgłębsze tajemnice wiary i zbawienia kontemplując osobę Jezusa tak, jak to czynił Józef. Nazywany stróżem Chrystusa i Kościoła, ponieważ poświęcił swe życie całkowicie w służbie Bożego Planu Zbawienia.

Józef przechodzi bowiem długą drogę, która prowadzi do odkrycia woli Boga i do jej wypełnienia w życiu: najpierw odkrywa własną tożsamość, że on jest „synem Dawida”; następnie przeżywa noc wiary, która ma miejsce zawsze wtedy, gdy Bóg pragnie posłużyć się człowiekiem i gdy człowiek pragnie postawić Boga w centrum swego życia, poświęcając się Jego dziełu; następnie odkrywa tajemnicę osoby i powołania Maryi, „swej Małżonki”; potem odkrywa stopniowo tajemnicę osoby Jezusa, Wcielonego Syna Bożego, poświęcając swe życie w Jego służbie; i w końcu odchodzi w cień Boga Ojca, przyjmując w posłuszeństwie godzinę swej śmierci…

Te rekolekcje poprowadzą nas również do zrozumienia sensu rezygnacji z własnych planów, by wypełniło się Słowo Boże.

Prowadzący: Ks. Marian Królikowski
Termin: 5-7 lipca 2021 r.

Program:
• Poniedziałek – środa: godz. 10.00 - 11.00 oraz 15.30 – 16.30.
Spotkania rekolekcyjne będą prowadzone w formie wideo-konferencji, dla zamkniętej grupy osób, za pomocą prostego w obsłudze programu Zoom.

Aby uczestniczyć w proponowanych rekolekcjach, należy:
1. Wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz znajdujący się na naszej stronie www.rmissio.pl
2.  Zadzwonić pod nr telefonu 606 124 328, w godz. 12.00 – 14.00, aby upewnić się, że zostało się przyjętym;
3.  Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje on-line, na adres mailowy zostanie wysłany link z instrukcją, aby zalogować się do wirtualnej sali, w której będą odbywały się spotkania.

Do uczestnictwa w wideo-konferencji można korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony z dostępem do sieci (iOS, Android).

Aby wziąć udział w kosztach organizacyjnych, wesprzeć nasze życie oraz dzieła modlitwy i ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, możesz złożyć dobrowolną ofiarę, za którą będziemy wdzięczni.

Serdecznie zapraszamy!