Rekolekcje ON-LINE w Koinonii

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza w dniach 8-11 lutego 2021 r. na Rekolekcje on-line Dawid – człowiek według serca Bożego.

Ponieważ w czasie pandemii nie możemy organizować rekolekcji z pobytem w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach, dlatego pragniemy zaproponować Wam i zaprosić Was do udziału w rekolekcjach on-line.

Temat: „Dawid – człowiek według serca Bożego” „Znalazłem Dawida, człowieka według mojego serca” (Dz 13, 22; por. 1 Sm 13, 14; Ps 89, 21).

W sercu kryje się wielkość i małość człowieka. Któż może poznać ludzkie serce, jeśli nie Bóg sam? „Pan przenika wszystkie serca!” (1 Krn 28, 9). Co takiego podoba się Bogu w sercu człowieka? Czy Bóg może mieć upodobanie w sercu grzesznika? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w Słowie Bożym, wpatrując się w historię życia Dawida: pasterza, króla, proroka i grzesznika?

Na tych rekolekcjach słuchając Słowa Bożego, chcemy odkryć, co takiego podoba się Bogu w sercu grzesznika oraz zrozumieć i pozwolić na Jego zbawcze działanie w naszym życiu, abyśmy stali się ludźmi według serca Bożego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach!

Program:
• Poniedziałek – czwartek: godz. 19.30 – 21.00
Spotkania rekolekcyjne będą prowadzone w formie wideo-konferencji, dla zamkniętej grupy osób, za pomocą prostego w obsłudze programu Zoom.

Aby uczestniczyć w proponowanych rekolekcjach, należy:

1. Wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz znajdujący się na naszej stronie www.rmissio.pl;

2. Zadzwonić pod nr telefonu 606-124-328, w godz. 12.00-14.00, aby upewnić się, że zostało się przyjętym;

3. Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje on-line, na adres mailowy zostanie wysłany link z instrukcją, aby zalogować się do wirtualnej sali, w której będą odbywały się spotkania.

Do uczestnictwa w wideo-konferencji można korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony z dostępem do sieci (iOS, Android).

Aby wziąć udział w kosztach organizacyjnych, wesprzeć nasze życie oraz dzieła modlitwy i ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, możesz złożyć dobrowolną ofiarę , za którą będziemy wdzięczni.