Wczasorekolekcje w Bieszczadach

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM) Diecezji Kieleckiej organizuje dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej wczasorekolekcje w Bieszczadach w dn. 26-31 lipca 2021 r. w cenie 700 zł./os.

Ponieważ ERM jest nową formą duszpasterstwa w naszej Diecezji, pragnę zachęcić Księży do zapoznania się z Ruchem i jego propagowania wśród dzieci i młodzieży oraz zapraszam do współpracy w jego tworzeniu jako nowej wspólnoty w Waszych parafiach. Bliższe informacje o ERM są zamieszczone na stronie internetowej diecezji: www.diecezja.kielce.pl w zakładce EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH, a także na profilu Facebook: EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH DIECEZJI KIELECKIEJ.

Mając nadzieję na życzliwe przyjęcie przez Czcigodnych Księży nowej formy duszpasterstwa wśród dzieci i młodzieży jakie niesie Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM) Diecezji Kieleckiej oraz współpracę w jego rozwoju, łączę wyrazy szacunku i modlitewnej pamięci.

Ks. dr Andrzej Kaleta
MODERATOR DIECEZJALNY ERM 
e-mail.: erm.kielce@gmail.com
tel.: 796-388-236