Zapisy na ŚDM w Lizbonie

W oparciu o informacje uzyskane od KBO ŚDM 2023 na temat stanu przygotowań do wyjazdu, Diecezjalnego Centrum ŚDM Diecezji Kieleckiej podjęło decyzję o konieczności ratalnej opłaty wyjazdu dla uczestników, zgodnie z harmonogramem:

1. rata - do końca września 2022 (800 zł.)

2. rata - do końca listopada 2022 (800 zł.)

3. rata - do końca stycznia 2023 (800 zł.)

4. rata - do końca marca 2023 (800 zł.)

POZOSTAŁA CZĘŚĆ KWOTY: planowo do końca maja* 2023

 

W przypadku osób, które podejmą decyzję w terminie późniejszym niż wrzesień 2022 opłata przy zapisie będzie się sumowała.

Wychodząc na przeciw trudnym czasom oraz młodzieży, dajemy również możliwość wpłaty mniejszych kwot w krótszych odstępach czasowych, tak, aby w sumie dawały one kwotę poszczególnych rat – w razie pytań prosimy o kontakt.

Na dzień dzisiejszy szacujemy, że uczestnictwo polskich grup w tych wydarzeniach to koszt rzędu ok. 4500 zł./os (kwota ta dotyczy cen pakietów pielgrzyma, przejazdu tam i z powrotem, ubezpieczenia, itp.).

 

JAK DOKONAĆ WPŁATY ZALICZEK?

Każdej wpłaty dokonujemy przelewem na diecezjalne konto bankowe:

PEKAO SA w Kielcach:

76 1240 1372 1111 0010 4814 5801

Tytułem: ŚDM Lizbona - "nr raty" - "imię i nazwisko uczestnika"

 

UWAGA!

Księża dokonujący wpłat z ramienia grupy/parafii proszeni są o wskazanie w tytule przelewu nazwy grupy/parafii.

CO DALEJ?

Po dokonaniu przelewu uczestnik/opiekun grupy musi skontaktować się z organizatorami wysyłając maila na adres: sdm.kielce.media@gmail.com

Tytuł: Zgłoszenie na ŚDM 2023

W treści podajemy: Imię i nazwisko uczestnika (w przypadku wpłat indywidualnych), Nazwa Parafii/grupy (w przypadku dokonywania opłaty za grupę, bez wskazania konkretnych osób), parafia, dekanat, data urodzenia, numer telefonu, mail.

Zgłoszenia grup Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023 przyjmowane będą do końca marca*.

Udział mogą wziąć osoby od 14 roku życia. Każdy niepełnoletni uczestnik musi znaleźć opiekuna wyjazdu, który zostanie zaakceptowany przez rodziców uczestnika i wskazać go organizatorom. UWAGA! Opiekunem może być osoba, która maksymalnie w dniu wyjazdu będzie miała ukończony 20 r.ż. Przyjmuje się zasadę, że opiekunami dziewcząt mogą być tylko i wyłącznie kobiety, a chłopców mężczyźni.

Nie zaleca się, aby opiekunem była osoba duchowna.

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tej daty, jeśli tego wymagać będzie nadrzędny organ organizacyjny.