Zgłoś wolontariusza do konkursu!

Pomaga wolontaryjnie, jest chętny do dzielenia się czasem i pasjami z innymi, lubi być aktywny społecznie. Znasz Człowieka? Znasz takich Ludzi? Może warto docenić zaangażowanie i poświęcenie dla dobra innych, wspólnoty.

Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej, Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zachęcają do zgłaszania kandydatur ludzi z pasją pomagania, do konkursu Laur Wolontariatu! Patronat nad konkursem objął m.in. bp Jan Piotrowski.

Rozstrzygnięcie odbędzie się podczas uroczystej Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu 5 grudnia 2019 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa dnia 26 listopada 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.laurwolontariatu.pl