1% na dzieła miłosierdzia Caritas

Podejmując wyzwania jakie niesie bieżący czas Caritas Diecezji Kieleckiej stara się nieustannie służyć bliźniemu. Diecezjalna Caritas pomaga osobom zagrożonym koronawirusem, szczególnie chorym i starszym, wspiera niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich.

Dzięki pomocy darczyńców prowadzone są hospicja, domy opieki, świetlice środowiskowe, schroniska dla bezdomnych i stołówki charytatywne. By wesprzeć dzieła miłosierdzia Caritas Diecezji Kieleckiej wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać KRS 0000198087. Przekazując jeden procent podatku możemy dołożyć cegiełkę do dzieła miłości Caritas.