Moderator kurii

ks. Dariusz Gącik
mgr lic. prawa kan., mgr teol., Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej
ur. 1966 (Kazimierza Wielka), wyśw. 1991, mian. 2014