Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu

Zatrzymaj się na chwilę i podaruj czas Panu Bogu oraz swoim najbliższym...

Biblijna nazwa SANKTUARIUM  odnosi się do miejsca, w którym człowiek doświadcza szczególnej bliskości Boga. Takiej wyjątkowej miłości ku nam poprzez bliskość Matki Chrystusa, doświadczamy w Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej Szensztatu. W obcowaniu ze świętymi, przede wszystkim w spotkaniu z Maryją, która jest Żywym Sanktuarium Boga doświadczymy bliskości Boga. Dokumentują to słowa anioła, który mówi do Niej w scenie Zwiastowania:Pan z Tobą (por. Łk 1,28).

Ewangeliczna scena Nawiedzenia ukazuje Maryję, która niosąc pod swym sercem Jezusa, spieszy przez góry do św. Elżbiety, by do domu swojej krewnej zanieść Chrystusa (por. Łk 1,39).Podobnie jak ponad dwa tysiące lat temu tak i dzisiaj,Maryja jest nieustannie w drodze, by nieść Jezusa do domów i miejsc pracy. Ona pragnie, by Chrystus byłz nami w pielgrzymiej drodze życia, na drodze wiary. O tym przypomina nam Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim Narodom (Mk 16, 15). To polecenie, które Pan Jezus dał swoim uczniom obowiązuje po wszystkie czasy, także dzisiaj.

Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści — a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem... Wszędzie tam...  (Jan Paweł II, Częstochowa, 04.06.1979 r.)

Jak założyć krąg Pielgrzymującej Matki Bożej?

1. Osoby, które poznały Apostolat i chciałyby założyć krąg w swojej parafii powinny porozmawiać o tej inicjatywie z ks. Proboszczem, aby uzyskać jego zgodę. Jest to warunek do formalnego założenia kręgu.

2. Informację o podjętych staraniach wraz ze zgodą ks. Proboszcza, kontaktem do osoby odpowiedzialnej oraz listę 10 domostw (rodzin lub osób samotnych), które chcą należeć do kręgu, należy przekazać do Krajowego Sekretariatu. Stamtąd otrzymujemy kapliczkę Pielgrzymującej Matki Bożej. Rozpoczęcie odwiedzin w rodzinach może poprzedzić uroczyste rozesłanie kapliczki do rodzin przez ks. Proboszcza w parafii.

3. Kapliczka powinna być raz w miesiącu u każdej rodziny czy osoby z kręgu. Zostaje na trzy dni (10 rodzin) u każdej rodziny. Osoba odpowiedzialna za krąg ustala listę, według której rodzina przekazuje kapliczkę.

4. Kapliczkę umieszczamy tam, gdzie toczy się życie rodzinne: przy wspólnym stole, w kuchni lub w pokoju gdzie bawią się dzieci. Dobrze jest zapalić świecę i postawić świeże kwiaty. Każda kapliczka posiada futerał oraz zeszyt zpodanymi propozycjami rozważań i modlitw.

5. Dni, w których Matka Boża gości  w rodzinie niech staną się rodzinnym świętem.Poświęćmy więcej czasu na kontakt z najbliższymi, na wspólną i prywatną modlitwę oraz religijne rozmowy małżonków, a także rodziców z dziećmi.

6. Dwa razy w roku ukazuje się biuletyn informacyjny, który jest przekazywany członkom kręgu z sekretariatu przez osobę odpowiedzialną. Siostra odpowiedzialna za Apostolat jest w kontakcie z koordynatorem parafialnyma ta osoba kontaktuje się z opiekunami poszczególnych kręgów. Jeśli przybywa chętnych i zachodzi taka potrzeba, można założyć nowy krąg. Gdy jednak okaże się, że rodziny rezygnują z przyjmowania odwiedzin, kapliczkę należy przekazać do krajowego sekretariatu.

7. Pięknym zwyczajem członków kręgów jest uczestniczenie raz w miesiącu (np. w dniu przymierza 18. dnia miesiąca, lubw pierwszą sobotę miesiąca) we wspólnej Mszy św. na którą zabierają kapliczki Pielgrzymującej Matki Bożej. Jest to okazja do wzajemnej integracji, wspólnej modlitwy.

Inicjatywa odwiedzania rodzin przez Matkę Bożą z Szensztatu powstała w 1950 r. w Brazylii. Rozpoczął ją Sługa Boży Jan Pozzobon, ojciec rodziny, który w swoim życiu przebył z kapliczką około 140 000 km.Zapalony spotkaniem z Ojcem Józefem Kentenichem, Założycielem Ruchu Szensztackiego, starał się głosić cześć Maryi, zachęcając rodziny do modlitwy różańcowej. Pragnął, aby łaski płynące z Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej Szensztatu w Santa Maria/ Brazylia dosięgły wiele rodzin.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu jest jedną z inicjatyw apostolskich Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, który powstał 18 października 1914 r. w Schönstatt koło Koblencji/Niemcy.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej Szensztatu możemy spotkać w 90 krajach świata. Kapliczka Matki Bożej dociera w każdym miesiącu do wielu milionów rodzin. W Europie istnieje około 15 000 kręgów. W Polsce inicjatywa obejmuje rodziny i pojedyncze osoby w prawie 3 000  kręgach. Matka Boża odwiedza także polskie rodziny, które emigrowały z kraju. W Polskich Misjach Katolickich w Niemczech, Apostolat działa w 520 kręgach, które gromadzą ponad 4 500 rodzin.

Adres kontaktowy:

Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu
ul. Czecha 9/11
05-402 OTWOCK
tel. 22-779-34-24

e-mail: mta.pielgrzymujaca@szensztat.pl
www.szensztat.pl
www.siostry.szensztat.pl

Opiekun diecezjalny: ks. dr Mirosław Cisowski
Koordynatorka: Agnieszka Tatar-Paździerz, tel. 609-729-635

Jeśli pragniesz założyć krąg i gościć Matkę Bożą w swoim domu, wejdź na stronę www.szensztat.pl lub www.siostry.szensztat.pl i zapoznaj się ze szczegółami. Można też skontaktować się telefonicznie z koordynatorką p. Agnieszką Tatar-Paździerz lub s. Dammianą Czogałą tel. 887-100-881; e-mail: s.damiana@szensztat.pl