+ Marian Florczyk

 

BISKUP POMOCNICZY

doktor nauk społecznych,
Biskup tytularny Limata

Urodził się 25 października 1954 r. w Kielcach – pochodzi z Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach Dyminach. W 1975 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w którym do 1981 r. odbywał studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął 6 czerwca 1981 r. z rąk nowo mianowanego biskupa diecezjalnego Stanisława Szymeckiego. W latach 1981-1984 był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Kielcach.

W 1984 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. W 1987 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1990 r. doktora nauk społecznych. Po powrocie do kraju w 1991 r. rozpoczął wykłady z nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. 2 sierpnia 1994 r. został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, który to urząd pełnił przez cztery lata.

21 lutego 1998 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Limata. Sakrę biskupią przyjął 18 kwietnia 1998 r. w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz biskupów kieleckich: diecezjalnego Kazimierza Ryczana i pomocniczego Mieczysława Jaworskiego.

 

Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski

członek Rady Stałej KEP,
przewodniczący Rady ds. Społecznych,
członek Zespołu „Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych,
członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży,
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców

Inne

członek Dykasterii ds. Kultury i Edukacji,
członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego
Światowych Dni Młodzieży

Święto Patrona

1 lipca

Dewiza biskupia

Veritas liberabit vos (Prawda was wyzwoli)

Rezydencja

25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 7
tel. 41-344-30-71 (biuro)

Asystent

ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk