Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

W naszej diecezji od ponad 50 lat działa Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. We wrześniu, diecezjalny opiekun Arcybractwa, ks. Tomasz Moskal odwiedził parafie, w których obecna jest Straż Honorowa NSPJ.

Spotkaniom towarzyszyły konferencje, a głównym punktem spotkań były celebrowane Msze św. w intencji członków Arcybractwa. Po Mszy św. odbywały się spotkania, podczas których poruszono tematy związane z historią wspólnoty i jej obecności w danej parafii.

Ksiądz Dyrektor dziękuje wszystkim Księżom Proboszczom i Księżom Opiekunom za troskę i życzliwość okazywaną braciom i siostrom należącym do Straży Honorowej NSPJ i ogromne zaangażowanie w kultywowaniu tego dzieła.

Zachęcamy parafie naszej diecezji do wstąpienia w szeregi Arcybractwa lub odnowienia tej inicjatywy, jeżeli została zaprzestana. Szczególnie zachęcamy do modlitwy wynagradzającej NSPJ, którą praktykujemy w pierwsze piątki miesiąca oraz do organizowania w parafiach adoracji Najświętszego Sakramentu – godziny świętej lub godziny obecności przy Sercu Pana Jezusa.

Czym jest Arcybractwo?

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią Setnika i wciąż ranione przez nasze grzechy, prosi przez św. Małgorzatę, aby mu wynagradzać.

Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

Cechą charakterystyczną stowarzyszenia jest to, że każdy z członków codziennie odprawia jedną godzinę straży, nie zmieniając nic w swoich codziennych zajęciach. W czasie tej godziny stara się łączyć myślą z ofiarą, jaką Chrystus składał na krzyżu za zbawienie świata. Członkowie obierając jedną godzinę wpisują się na tzw. zegarze gdzie są zaznaczone wszystkie godziny dnia.

W ten sposób tworzy się wieniec czcicieli z całego świata, którzy trwają na modlitwie wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, który mówił do św. Małgorzaty: „Pragnę, aby Serce moje otoczyła korona z dwunastu gwiazd, utworzona z moich najmilszych i najwierniejszych sług”.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest obecne również i w naszej diecezji. Dawniej prężnie działająca wspólnota w wielu parafiach, dziś można je spotkać w pięciu:

- Parafia Grobu Bożego w Miechowie,
- Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie,
- Parafia Miłosierdzia Bożego w Pińczowie,
- Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach,
- Parafia św. Marcina w Wodzisławiu.

Jest to stowarzyszenie, które działa na określonych zasadach, które zawarte są w Statutach Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. To one określają, jak stowarzyszenie powinno funkcjonować w kraju w diecezji i parafii.

Struktura organizacji

Dyrekcja generalna we Francji: Klasztor Sióstr Wizytek w Paray-le-Monial

Dyrektor Generalny – ks. Juan Jose Infantes Barroso

Dyrekcja krajowa w Polsce: Klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie

Delegat ds. Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ Konferencji Episkopatu Polski – bp Stanisław Salaterski (biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej)

Dyrektorzy Krajowi:

ks. Krzysztof Zimończyk SCJ
s. Maria Bernadeta Wysocka OVM

Dyrektorzy diecezjalni:

ks. Piotr Grochowiecki – diecezja bielsko-żywiecka
ks. Jerzy Kunca – archidiecezja gdańska
ks. Tomasz Moskal – diecezja kielecka
Ks. Tadeusz Knut – diecezja pelplińska
ks. Wiesław Szczygieł – archidiecezja przemyska
ks. Dariusz Parafiniuk – diecezja siedlecka
ks. Dariusz Mroczek SCJ – diecezja sosnowiecka
ks. Stanisław Łątka – diecezja tarnowska
ks. Wiesław Mokrzycki – diecezja zamojsko-lubaczowska

Diecezjalny Dyrektor Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ – ks. Tomasz Moskal (Parafia św. Mikołaja w Solcu-Zdroju)

Diecezjalny Zelator – Grzegorz Sęk (Parafia Grobu Bożego w Miechowie)

Parafie chcące włączyć się w inicjatywę mogą uzyskać więcej informacji u ks. Dyrektora Tomasza Moskala tel. 518-506-418.

„Pragnę gorąco być czczony i kochany w sakramencie mojej miłości, a nie znajduję prawie nikogo, kto by odpowiedział memu pragnieniu”.

Pan Jezus do św. Małgorzaty Alacoque