Dział gospodarczo-finansowy

kielce-finanse@kielce.opoka.org.pl
Bank PKO S.A. I O. w Kielcach 59 1240 1372 1111 0000 1249 1269

EKONOM DIECEZJALNY:
ks. Marcin Rokita
dr teol., KHK
ur. 1983 (Kościelec), wyśw. 2009, mian. 2016
tel. biuro 41-341-56-58; 41-344-54-25 w. 176

KASA:
s. mgr Augustyna Anna Kowalska
Nazaretanka

KSIĘGOWOŚĆ:
p. Maria Kowalczyk

RADA DS. EKONOMICZNYCH:
ks. Marek Czarnota
ks. Grzegorz Pałys (sekretarz)
ks. Zygmunt Pawlik
ks. Franciszek Siarek
p. Maria Kowalczyk