Rada Kapłańska

Członkowie z urzędu:
bp Marian Florczyk
bp Andrzej Kaleta
ks. Mirosław Cisowski
ks. Dariusz Gącik
ks. Andrzej Jankoski
ks. Adam Perz
ks. Tomasz Rusiecki
ks. Karol Stach
ks. Paweł Tambor

Członkowie z wyboru:
ks. Paweł Cudzik
ks. Rafał Gudwański
ks. Jarosław Jagiełło
ks. Arkadiusz Karczyński
o. Wiesław Kundera SOCist.
ks. Zygmunt Kwieciński
ks. Marek Mrugała
ks. Arkadiusz Pasoń
ks. Zygmunt Pawlik
ks. Wojciech Polit
ks. Tadeusz Pytel
ks. Franciszek Siarek
ks. Paweł Staroszczyk

Członkowie z nominacji:
ks. Krzysztof Banasik
ks. Kazimierz Bogdał
ks. Jan Jagiełka
ks. Stanisław Kondrak
ks. Lucjan Skolik
ks. Jan Tusień
ks. Karol Zegan