Wyższe Seminarium Duchowne

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
tel. 41-368-02-96; 41-368-02-97; 41-368-02-98

www.wsd.kielce.pl
swsdkielce@szkola.opoka.org.pl

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO
Alior Bank o/Kielce    49 2490 0005 0000 4530 8225 3842


REKTOR:
ks. dr Adam Perz, KKK, ur. 1963 (Dobrzeszów), wyśw. 1988, mian. 2023

PREFEKT ALUMNÓW:
ks. dr Marek Dumin, ur. 1984 (Kluczewsko), wyśw. 2009, mian. 2023
tel. 41-368-02-96 w. 238

OJCIEC DUCHOWNY:
ks. dr Marceli Frączek, KHM, ur. 1976 (Bukowa), wyśw. 2001, mian. 2015
tel. 41-368-02-96 w. 225

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY:
ks. mgr lic. Tomasz Szczepanik, KHM, ur. 1980 (Włoszczowa, bł. ks. J. Pawłowskiego), wyśw. 2006, mian. 2021
tel. 41-368-02-96 w. 203 lub 227

DYREKTOR INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO:
ks. dr hab. Paweł Borto, KHK, ur. 1969 (Busko-Zdrój, Niepokalanego Poczęcia NMP), wyśw. 1995, mian. 2021

_____________

WYKŁADOWCY:

bp dr Marian Florczyk - prowadzi wykłady z katolickiej nauki społecznej.

bp dr Andrzej Kaleta - prowadzi wykłady z misjologii.

ks. dr hab. Paweł Borto - prowadzi wykłady z teologii fundamentalnej i filozofii religii oraz seminarium naukowe.

ks. dr hab. Jarosław Czerkawski - prowadzi wykłady z dydaktyki katechezy, metodyki katechezy, teologii pastoralnej szczegółowej i katechetyki fundamentalnej oraz ćwiczenia z dydaktyki katechezy i katechetyki.

ks. dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK - prowadzi konwersatorium z katolickiej nauki społecznej.

ks. dr Marek Dumin - prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii moralnej oraz zajęcia z savoir vivre’u.

ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk - prowadzi wykłady i ćwiczenia z homiletyki.

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL - prowadzi lektorat z języka łacińskiego.

ks. dr Tomasz Gocel - prowadzi wykłady z historii Kościoła.

mgr Małgorzata Goławska - prowadzi lektorat z języka włoskiego.

ks. dr Szymon Górski - prowadzi wykłady z patrologii.

ks. dr hab. Miłosz Hołda - prowadzi wykłady z historii filozofii, metafizyki i filozofii Boga.

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII - prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii filozofii i filozofii człowieka.

mgr Leszek Januchta - prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego.

ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk - prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej.

dr Małgorzata Kaleta-Witusiak - prowadzi zajęcia z psychologii.

ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka - prowadzi wykłady z ekumenizmu.

ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL - prowadzi wykłady ze Starego i Nowego Testamentu.

ks. dr Mirosław Kowalski - prowadzi wykłady z liturgiki.

mgr inż. Arkadiusz Miller - prowadzi ćwiczenia z edukacji medialnej

ks. dr Jan Nowak - prowadzi wykłady z Pisma Świętego i homiletyki.

ks. mgr Michał Olejarczyk - prowadzi ćwiczenia z muzyki kościelnej i emisji głosu oraz zajęcia ze śpiewu dla niechórzystów i chórzystów.

ks. dr Adam Perz - prowadzi wykłady z teologii moralnej.

ks. dr hab. Stefan Radziszewski - prowadzi konwersatoria z języka polskiego.

ks. dr Mariusz Rak - prowadzi wykłady z teologii małżeństwa i rodziny.

ks. dr Marcin Rokita - prowadzi wykłady z teologii pastoralnej fundamentalnej.

ks. dr Stanisław Sadowski - prowadzi wykłady i ćwiczenia z Nowego Testamentu.

ks. dr hab. Tomasz Siemieniec - prowadzi wykłady ze wstępu ogólnego do Pisma Świętego, Biblii w przepowiadaniu, ćwiczenia ze Starego i Nowego Testamentu, zajęcia z metodyki pracy naukowej – proseminarium i seminarium naukowe.

mgr Sławomir Sobocki - prowadzi lektorat z języka angielskiego.

ks. dr Karol Starczewski - prowadzi wykłady z  psychologii pastoralnej.

o. dr hab. Jan Strumiłowski OCist. - prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej.

ks. dr Leszek Sztandera - prowadzi ćwiczenia z teologii dogmatycznej.

ks. dr hab. Paweł Tambor - prowadzi wykłady i ćwiczenia z logiki, metodologii nauk, filozofii przyrody, wstępu do filozofii, etyki ogólnej i stosowanej.

ks. dr Paweł Tkaczyk - prowadzi wykład ze sztuki kościelnej.

ks. dr Sebastian Wieczorek - prowadzi wykłady z administracji kościelnej i prawa wyznaniowego.

ks. dr Adam Wilczyński - prowadzi wykłady z teologii duchowości i teologii laikatu, lektorat z języka greckiego, wykłady i ćwiczenia ze spowiednictwa.

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk - prowadzi wykłady z teologii biblijnej.

ks. dr Karol Zegan - prowadzi wykłady z katechetyki specjalnej oraz ćwiczenia z metodyki i dydaktyki katechezy.

ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło - prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z liturgiki.

DYREKTOR BIBLIOTEKI:
ks. Adam Wilczyński, mian. 2014

_____________

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM
DLA STARSZYCH KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ

90-457 Łódź, ul. Św. Stanisława Kostki 14

tel.: +48 514-111-324; 42-664-88-00; 42-664-88-88
fax: 42-664-88-23

e-mail: osem.35plus@gmail.com
e-mail: slawomirszczyrba55@gmail.com

www.seminarium35.pl