Świętokrzyski szlak papieski

„TO JEST MOJA MATKA TA ZIEMIA”

Świętokrzyski Szlak Papieski Św. Jana Pawła II powstał w 2015 r.
w celu upamiętnienia pobytu na Ziemi Świętokrzyskiej
Ojca Świętego  Jana Pawła II.

Szlaki Papieskie istnieją w wielu regionach Polski i upamiętniają wędrówki Ojca Świętego Jana Pawła II po polskich górach, jego spływy kajakowe, wycieczki rowerowe oraz miejsca, które odwiedził. - „Pilnujcie mi tych szlaków” powiedział Papież w Nowym Targu, podczas I pielgrzymki do Polski w 1979 r. Wprawdzie nie udało się dotychczas odnaleźć żadnych zachowanych świadectw, jakoby Karol Wojtyła wędrował po świętokrzyskich szlakach, ale jest wiele miejsc na Ziemi Świętego Krzyża związanych z jego osobą. Jako biskup i metropolita krakowski Karol Wojtyła kilkakrotnie przyjeżdżał na Kielecczyznę z okazji różnych uroczystości diecezjalnych. Odwiedził Kielce, Jędrzejów, Wiślicę, Bodzentyn i Miechów. Dziś są to na mapie diecezji Miejsca Papieskie.

Szczególnie ważnym wydarzeniem w historii Ziemi Świętokrzyskiej była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach i Masłowie dnia 3 czerwca 1991 r. podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny. Przed południem Ojciec Święty wziął udział w spotkaniu modlitewnym w katedrze na zakończeniu III Synodu Diecezjalnego, następnie na placu, który obecnie nosi jego imię, spotkał się z przedstawicielami zgromadzeń zakonnych z całej Polski. W godzinach popołudniowych na lotnisku w Masłowie Papież Jan Paweł II odprawił Mszę św. dla setek tysięcy wiernych i ukoronował obraz Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Przyjął wtedy godność Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Szlak Papieski łączy te dwa miejsca związane z wizytą papieską: Kielce i Masłów. Szlak rozpoczyna się na placu św. Jana Pawła II obok Bazyliki Katedralnej w Kielcach i biegnie do Masłowa przez Dyminy i Kaczyn, gdzie w parafialnych świątyniach odnajdziemy wiele pamiątek po św. Janie Pawle II. Szlak liczy łącznie 41 km., ale można go podzielić na krótsze odcinki, dostosowując do możliwości i potrzeb turystów. Połowa trasy wypada w Kaczynie, gdzie można odpocząć i przenocować. Wędrowanie może przybrać formę pielgrzymki, gdyż odnajdziemy tam modlitewne wyciszenie i napotkamy liczne kapliczki i kościoły.

Świętokrzyski Szlak Papieski zyskał aprobatę Fundacji Szlaki Papieskie, która  działa w Krakowie od roku 2003, pod patronatem honorowym J. Em. kard. Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego. Fundacja dokumentuje miejsca odwiedzane przez naszego wybitnego Rodaka, opisuje i wytycza na podstawie dokumentów trasy turystyczne, które przeszedł na terenie

Polski, utrwala pamięć o św. Janie Pawle II oraz propaguje Jego nauczanie. Dzięki działalności Fundacji zasięg Szlaków stale się powiększa. Obecnie siatka Szlaków Papieskich pokrywa wszystkie góry w Polsce i północną część kraju (Szlaki Kajakowe). Nazwy Szlaków Papieskich odpowiadają nazwom pasm górskich lub regionów geograficznych. Oznakowane są błękitnymi mapami z zaznaczonymi trasami Szlaków Papieskich oraz malowanymi na drzewach znakami: na niebieskim tle żółty krzyż wsparty na trójkącie.

_______________________

PRZEBIEG ŚWIĘTOKRZYSTKIEGO SZLAKU PAPIESKIEGO
ŚW. JANA PAWŁA II

  0,0 km. – Plac Jana Pawła II w Kielcach

  2,1 km. - Stadion Lekkoatletyczny, tablica upamiętniająca lądowanie i start śmigłowca z Janem Pawłem II

  4,7 km. - Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

  7,7 km. - Kościół  Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach - Dyminach

10,7 km. - Podnóże Babiej Góry

15,7 km. - Most na Czarnej Nidzie

18,8 km. - Kościół  MB Częstochowskiej i Św. Jana Pawła II w Kaczynie, Ośrodek Caritas

20,3 km. - Góra Zielona

23,3 km. - Góra Jabłonna

24,7 km. - Niestachów

31,4 km. - Góra Otrocz

36,2 km. - Zalew w Cedzynie

39,6 km. - Lotnisko w Masłowie

41,0 km. - Masłów, tablica poświęcona św. Janowi Pawłowi II, koniec szlaku

Wędrujących Świętokrzyskim Szlakiem Papieskim Św. Jana Pawła II zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Samochodu Papieskiego JP2, które znajduje się w Cedzynie przy ul. Cmentarnej 5a. Można w nim zobaczyć odbudowany na oryginalnych odnalezionych podzespołach samochód papieski z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. oraz inne pamiątki związane z Ojcem Świętym (więcej informacji na www.msjp2.pl).

Informacje o  Szlakach Papieskich w Polsce znajdziemy na stronie:
www.szlakipapieskie.pl

_______________________

WYDARZENIA

1. Podpisanie porozumienia o utworzeniu Świętokrzyskiego Szlaku Papieskiego
W dniu 9 października 2015 r. w Domu Biskupim w Kielcach miało miejsce podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia i utrzymania Świętokrzyskiego Szlaku Papieskiego Św. Jana Pawła II. Dokument w imieniu Diecezji Kieleckiej podpisał Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W imieniu Gmin, przez które przebiega szlak dokument podpisali Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Mariusz Porębski, Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak oraz Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato. Następnie w Kurii Diecezjalnej odbyła się konferencja prasowa. O idei powstania szlaku papieskiego w diecezji kieleckiej opowiedział ks. Krzysztof Banasik – diecezjalny referent kultury fizycznej i sportu. Szlaki papieskie istnieją w wielu regionach Polski i upamiętniają wędrówki Ojca Świętego Jana Pawła II po polskich górach, Jego spływy kajakowe, rajdy rowerowe  oraz miejsca, które odwiedził. „Pilnujcie mi tych szlaków” powiedział Papież w 1979 r. podczas I pielgrzymki do Polski. Koordynacją szlaków papieskich zajmuje się Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, a patronat sprawuje kard. Stanisław Dziwisz. Obecna na spotkaniu prezes Fundacji p. Urszula Własiuk wyraziła radość, że na Ziemi Świętokrzyskiej powstał szlak, który uzupełni mapę szlaków papieskich istniejących w wielu miejscach Polski.

2. Inauguracyjny Rajd Szlakiem Papieskim
Dnia 15 października 2015 r. w przeddzień rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową odbył się inauguracyjny rajd Świętokrzyskim Szlakiem Papieskim. Z Kielc i Masłowa wyruszyły grupy młodzieży i dorosłych, by spotkać się w Kaczynie. Pielgrzymów prowadzili przewodnicy świętokrzyscy oraz duszpasterze i nauczyciele. W kościele parafialnym bp Jan Piotrowski poprowadził nabożeństwo różańcowe i ogłosił otwarcie Świętokrzyskiego Szlaku. Papieskiego Świętego Jana Pawła II. Życzył wszystkim, którzy będą pielgrzymować po śladach Wielkiego Rodaka, by za jego wstawiennictwem dostąpili wielu łask Bożych i umocnienia sił duchowych i fizycznych. Mimo niesprzyjającej pogody udział wzięły liczne grupy młodzieży ze szkół imieniem św. Jana Pawła II w Masłowie i Skorzeszycach. Obecni byli też wójt gminy Masłów Tomasz Lato, wójt gminy Górno Przemysław Łysak i Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie integracyjne w Ośrodku Caritas w Kaczynie.

_______________________

Jan Paweł II w Masłowie
Lotnisko w Masłowie
Na Szlaku Papieskim
Sutanna św. Jana Pawła II w kościele w Kaczynie
Widok ze Szlaku na Łysicę