Ochrona Dzieci

W sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich, Biskup Kielecki Jan Piotrowski dekretem z dnia 25 czerwca 2015 r. powołał swojego Delegata do wypełnienia tego zadania.

Delegat Biskupa jest „osobą uprawnioną do przyjęcia zgłoszenia od ofiary, jej rodziców, od świadka zdarzenia oraz od osoby, która dowiedziała się z wiarygodnego źródła”. Tym samym jest zobowiązany do sporządzenia odpowiedniego materiału ze spotkania i przekazania go Biskupowi. Na jej podstawie Biskup podejmuje dalsze czynności i działania przewidziane Kodeksem Prawa Kanonicznego i „Wytycznymi” Konferencji Episkopatu Polski.

KONTAKT:

Ks. dr Artur Skrzypek
Delegat Biskupa Kieleckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Aleja IX Wieków Kielc 15 A
25-516 Kielce
tel. 508-865-553
delegat.kielce@gmail.com

* * *

DOKUMENTY DOTYCZĄCE OCHRONY
DZIECI I MŁODZIEŻY

Diecezjalne:

SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO odczytane w kościołach Diecezji Kieleckiej w niedzielę, 2 czerwca 2019 r.

REFERAT wygłoszony przez ks. Dariusza Gącika - Wikariusza Generalnego podczas Jesiennych Konferencji Rejonowych w 2019 r.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PARAFIACH DIECEZJI KIELECKIEJ

MATERIAŁ SZKOLENIOWY

 

Ogólnopolskie:

WYTYCZNE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.