Instytucje naukowo-dydaktyczne

WYŻSZE UCZELNIE

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
tel. 41-368-02-96; 41-368-02-97; 41-368-02-98
www.wsd.kielce.pl
swsdkielce@szkola.opoka.org.pl

STUDIUM KSZTAŁCENIA PERMANENTNEGO DIECEZJI KIELECKIEJ
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41-341-56-57; 41-344-54-25 w. 201
studium@kielce.opoka.org.pl

INSTYTUT TEOLOGICZNY DIECEZJI KIELECKIEJ (afiliowany do KUL)
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
tel. 41-368-02-96 wew. 253
studium@kielce.opoka.org.pl

Dyrektor:
ks. dr hab. Paweł Borto, mian. 2022

Rada Instytutu:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
ks. dr hab. prof. KUL Marcin Kowalski
ks. dr hab. Miłosz Hołda

Wpłaty na KUL należy dokonać na nr konta:
54 1240 1372 1111 0010 2513 8864

SZKOŁY ŚREDNIE

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
25-335 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki 17
tel./fax 41-343-11-75
www.kostka-kielce.pl
tel. do ks. dyr. 41-342-24-19
tel. do v-dyr. 41-342-20-49

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR NAZARETANEK IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 5
tel. 41-343-51-99; fax 41-344-63-84
www.nazaret.kielce.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
25-335 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki 17
tel./fax 41-343-11-75,
www.kostka-kielce.pl
tel. do ks. dyr. 41-342-24-19
tel. do v-dyr. 41-342-20-49

PRZEDSZKOLA

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo

25-316 Kielce, ul. Kościuszki 36
tel. 41-344-23-38

PRZEDSZKOLE SIÓSTR ŚWIĘTEJ RODZINY
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 37
tel. 41-361-00-69
www.corradini.kielce.opoka.org.pl
corradini@kielce.opoka.org.pl

PRZEDSZKOLE "SERDUSZKO"
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48
tel. 41-345-38-75
www.milosierdziekielce.pl

PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
25-316 Kielce, ul. Chęcińska 3
tel. 600-121-466
www.salezjankikilelce.pl
przedszkole.kielce@cmw.waw.pl

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "U DOMINIKANEK"
25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 15
tel. 606-470-230
www.udominikanek.pl
przedszkole@udominikanek.pl
 

INNE

DIECEZJALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE
25-013 Kielce, ul. Wesoła 54
www.studium-kielce.manifo.com
dso-kielce@manifomail.com

STUDIUM HISTORII DIECEZJI KIELECKIEJ (SHDK)
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3, tel. 41-344-54-25 w. 292
www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/studium-historii/organizacja

INSTYTUT APOSTOLSTWA BIBLIJNEGO
32-200 Miechów, ul. Warszawska 1
tel. 41-383-05-00

DZIEŁO BIBLIJNE DIECEZJI KIELECKIEJ
www.biblista.pl