Dział ogólny

DYREKTOR DUSZPASTERSTWA
i RZECZNIK PRASOWY DIECEZJI KIELECKIEJ:

ks. Łukasz Zygmunt, mgr lic. teol., KHK
ur. 1979 (Oksa), wyśw. 2004, mian. 2022
tel. 605-079-079
duszpasterz@kielce.opoka.org.pl

KOMISJA DUSZPASTERSKA:
bp Andrzej Kaleta
ks. Marcin Boryń
ks. Mirosław Cisowski
ks. Mirosław Kowalski
ks. Marcin Rokita
ks. Tomasz Rusiecki
ks. Artur Skrzypek
ks. Karol Zegan
ks. Łukasz Zygmunt