Duszpasterstwa specjalistyczne

1. Diecezjalny duszpasterz chorych i niepełnosprawnych:
ks. Jan Jagiełka

2. Diecezjalny duszpasterz głuchych i słabosłyszących:
ks. Marcin Kałuża

3. Diecezjalny duszpasterz inteligencji i środowisk twórczych:
ks. Paweł Tkaczyk

4. Diecezjalny duszpasterz kobiet:
ks. Artur Skrzypek

5. Diecezjalny duszpasterz kolejarzy:
ks. Jan Kopeć

6. Diecezjalny duszpasterz kultury zdrowotnej i sportu:
Ks. Krzysztof Banasik

7. Diecezjalny duszpasterz leśników:
ks. Franciszek Berak

8. Diecezjalny duszpasterz ludzi pracy:
ks. Marian Fatyga

9. Diecezjalny duszpasterz młodzieży akademickiej:
ks. Rafał Dudała

10. Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców:
ks. Waldemar Wiśniowski

11. Diecezjalny duszpasterz niewidomych i słabowidzących:
ks. Kamil Banasik

12. Diecezjalny duszpasterz OHP:
ks. Dariusz Jarliński

13. Diecezjalny duszpasterz organistów:
ks. Michał Olejarczyk

14. Diecezjalny duszpasterz pielgrzymów:
ks. Marek Blady

15. Diecezjalny moderator duszpaserstwa powołań:
ks. Kamil Banasik

16. Diecezjalny duszpasterz pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
ks. Grzegorz Kuta

17. Diecezjalny duszpasterz prawników:
ks. Piotr Muszyński

18. Diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców:
ks. Rafał Dudała

19. Diecezjalny duszpasterz przewodników turystycznych:
ks. Mirosław Cisowski

20. Diecezjalny duszpasterz Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach:
ks. Marceli Frączek

21. Diecezjalny duszpasterz samorządowców:
ks. Rafał Dudała

22. Diecezjalny duszpasterz Róż Żywego Różańca:
ks. Łukasz Zygmunt

23. Diecezjalny duszpasterz sanktuariów diecezjalnych:
ks. Zygmunt Pawlik

24. Diecezjalny duszpasterz rolników:
ks. Marek Tazbir

25. Diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia:
ks. Sylwester Iwan

26. Diecezjalny duszpasterz strażaków:
ks. Marek Mrugała

27. Diecezjalny duszpasterz trzeźwości:
ks. Kamil Banasik

28. Diecezjalny duszpasterz turystów:
ks. Stanisław Sadowski

29. Diecezjalny duszpasterz więziennictwa:
ks. Jan Staworzyński

30. Diecezjalny duszpasterz osób rozwiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalnych:
ks. Marian Fatyga

31. Moderator diecezjalny Eucharystycznego Ruchu Młodych:
ks. Andrzej Kaleta (iun)

32. Delegat Biskupa ds. stosowania klasycznej formy Rytu Rzymskiego:
ks. Tadeusz Gacia

33. Kapelan Świętokrzyskiej Policji:
ks. Paweł Kowalski

34. Diecezjalny Duszpasterz Środowisk LAUDATO SI
ks. Marian Fatyga