Wydział ds. Małżeństw i Rodzin

DYREKTOR:
ks. Artur Skrzypek
dr filoz., ur. 1969 (Dęblin – diec. siedlecka), KHK, wyśw. 1995, mian. 2015
tel. 41-344-55-92

Delegat Biskupa Kieleckiego ds. ochrony dzieci i młodzieży:
ks. Artur Skrzypek
delegat.kielce@gmail.com
tel. 508-865-553

Poradnictwo Rodzinne:
tel. do biura 41-344-55-92; wdrkielce@onet.pl

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego:
Barbara Piłka – Instruktor NPR
Teresa i Marek Czwartoszowie – Diecezjalni Instruktorzy NPR

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich:
tel. 41-344-55-92
Prezes: Tomasz Bogucki
Wiceprezes: Bogdan Klikowicz
Skarbnik: Teresa Sójka

Polski Związek Kobiet Katolickich
Prezes: Małgorzata Giełdoń
Sekretarz: Krystyna Dąbrowska
Skarbnik: Bronisława Bieniek

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Praw Ojca Oddział w Kielcach
Prezes: Andrzej Żelazny
Wiceprezes: Piotr Kozłowski

Duszpasterstwo osób rozwiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalnych
ks. Stanisław Król

Wspólnota trudnych małżeństw „Sychar”
ks. Sebastian Wieczorek