+ Andrzej Kaleta

 

BISKUP POMOCNICZY

doktor nauk humanistycznych,
Biskup tytularny Massita

Urodził się 14 lutego 1957 r. w Busku-Zdroju - pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju. By wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, zrezygnował z kontynuowania studiów na Politechnice Świętokrzyskiej. Wcześniej ukończył Policealne Studium Zawodowe, uzyskując tytuł technika-mechanika. Jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 2001-2015 był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przyjął 25 maja 1985 r. święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Stanisława Szymeckiego. Po święceniach przez pięć kolejnych lat posługiwał jako wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku (1985-1990), następnie  w parafii św. Wojciecha w Kielcach (1990-1991). Jako wikariusz angażował się m.in. w pracę z młodzieżą w Ruchu Światło-Życie oraz posługę chorym.

W 1991 r. biskup kielecki Stanisław Szymecki mianował go prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Funkcje tę pełnił do 1994 r. Od roku 1994 do 2006 był odpowiedzialny za Bibliotekę WSD w Kielcach, a od 2006 do 2014 r. był ojcem duchownym alumnów kieleckiego seminarium. W 2014 r. biskup kielecki Kazimierz Ryczan mianował go proboszczem parafii św. Wojciecha w Kościelcu. Po dwóch latach posługiwania proboszczowskiego, w 2016 r., biskup kielecki Jan Piotrowski mianował go diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów i wikariuszem biskupim do spraw stałej formacji prezbiterów. Obecnie prowadzi wykłady z misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Jako hobby biskup wymienia m.in. bibliotekoznawstwo. - „Mam wielki szacunek do książki. Takie bibliofilskie zainteresowania, a oprócz tego muzyka poważna, może trochę jazzu, takiego spokojniejszego. Lubię wędrowanie po górach, może nie tych najwyższych, to zostawiam młodszym. Nauczyłem się tego jako prefekt, bo wtedy musiałem dotrzymywać tempa młodym braciom, którzy rwali do przodu. Podczas górskich wycieczek jest dużo czasu na myślenie i modlitwę”.

8 listopada 2017 r. został mianowany biskupem pomocnicznym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Massita. Sakrę biskupią przyjął 9 grudnia 2017 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Głównym konsekratorem był biskup kielecki Jan Piotrowski, a współkonsekratorami: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

 

Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski

członek Komisji ds. Misji

Święto Patrona

30 listopada

Dewiza biskupia

Fidelitas (Wierność)

Rezydencja

25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 7
tel. 41-344-30-71 (biuro)

Asystent

ks. dr Mirosław Kowalski