+ Śp. Kazimierz Ryczan

  

doktor habilitowany nauk teologicznych,
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Nauczanie Biskupa Kazimierza Ryczana

Urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy koło Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Żurawicy, a potem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.

W 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Przemyślu z rąk bp. Franciszka Bardy. Po święceniach posługiwał kolejno w parafii Szebnie, a potem w Rzeszowie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL. Po ich ukończeniu pracował, jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie, a w 1976 r. został pracownikiem naukowym KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.

Dnia 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem Diecezji Kieleckiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz abp. Edwarda Nowaka i bp. Mieczysława Jaworskiego. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce 11 września 1993 r. Za dewizę biskupią obrał słowa: In vinculo communionis (W więzach wspólnoty).

Od 11 października do 28 listopada 2014 r. był Administratorem Apostolskim Diecezji Kieleckiej.

Zmarł 13 września 2017 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został 19 września 2017 r. w Krypcie Biskupów Kieleckich w Bazylice Katedralnej.