Duszpasterstwo turystów

W trosce o dobro duchowe wiernych,
z dniem 17 czerwca 2021 r.
Biskup Kielecki Jan Piotrowski
ustanowił
Diecezjalnego Duszpasterza Turystów.

Do jego zadań należy koordynowanie i wspieranie działań mających na celu objęcie troską duszpasterską osób czasowo przebywających na terenie naszej diecezji w celach rekraacyjnych, edukacyjnych oraz związanych z pracą zarobkową. Turystyka może być także ważnym nośnikiem wartości duchowych w mocno zsekularyzowanym świecie, co jest inspiracją dla wielu planowanych przez to duszpasterstwo działań mających na celu wspieranie turystyki skoncentorwanej wokół zabytków sakralnych naszej diecezji.