Pielgrzymki parafialne

W tym miejscu wszystkie parafie naszej diecezji mogą zamieścić ogłoszenie o pielgrzymkach organizowanych przez siebie, aby w ten sposób zachęcić innych do udziału w nich. Programy pielgrzymek prosimy przesyłać na michsem@wp.pl

Parafia św. Brata Alberta w Sędziszowie organizuje w dniach 4 - 11 lutego 2023 r. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Ariela Szymiczka
tel. 794-934-562

_____________